Dyrt, overflødigt og EU-stridigt forslag til ny elforsyningslov

Christian Kjær Nyheder

Den 8. maj havde Folketinget andenbehandling af regeringens forslag til ny elforsyningslov, som regulerer driften af det danske elsystem. Langt hovedparten af forslaget er implementering af EU’s lovgivning fra den tredje liberaliseringspakke. Det er et langt stykke hen ad vejen fornuftige og nødvendige tiltag, der sigter mod at understøtte det indre marked for energi ved at ensrette vilkårene for driften af elnettene i hele Europa. Opgør med elmarkedet Men godt skjult i en ministerbeføjelse til udstedelse af en bekendtgørelse indeholder regeringens forslag til ny elforsyningslov et opgør med elmarkedet, som vi kender det i dag. Regeringen vil med lovforslaget pålægge ministeren at afholde udbud til sikring af systemsikkerheden. Uden kendskab til de dybere tekniske egenskaber i vores elforsyningssystem lyder det umiddelbart …

Vindmøllepris til Energinets direktør Peder Østermark Andreasen

Anders Nyheder

Danmarks Vindmølleforenings formand Kristian Jakobsen overrakte på foreningens årsmøde den 17. marts Vindmølleprisen 2018 til direktør for Energinet, Peder Østermark Andreasen. Kristian Jakobsen begrunder prisen således: ”Peder Ø. Andreasen har haft ansvaret for den samlede langsigtede planlægning af det overordnede transmissionsnet for el og gas siden han i 2005 fik ansvar for etableringen, udviklingen og ledelsen af Danmarks systemansvarlige virksomhed Energinet.dk. Med Peder Ø fik vi en visionær leder af systemansvaret, der fokuserede på at løfte opgaven med at nå de politiske mål – blandt andet for vindkraft. I stedet for at påpege problemer, finder han løsninger. Det har været uvurderligt for Danmark i en periode, hvor dansk elforsyning er ændret dramatisk. Vi er gået fra 70 % fossile brændsler …

Vindkraften satte ny rekord i 2017

Anders Nyheder

Vindkraften i Danmark satte i 2017 ny rekord med 43 % dækning af elforbruget.  Og på trods af stigende udbud steg prisen endelig. Vindenergiens satte i 2017 ny rekord med 43 % dækning af elforbruget i Danmark. De danske vindmøller producerede i 2017 13,9 TWh, hvilket var ca. 1 TWh mere end i 2016, og næsten på niveau med produktionen på 14,1 TWh i 2015, hvor vindkraften dækkede 42 % af elforbruget. På trods af den stigende produktion i forhold til 2016 var den gennemsnitlige pris for vindmøllestrømmen i Danmark på 20,2 øre/kWh mod 18,7 øre i 2016; altså en stigning på 8 % fra 2016 til 2017. Den gennemsnitlige elpris i Danmark lå sidste år på 22,9 øre/kWh. Afregningen …

NOE varsler en måneds driftsstop for vindmøller ved Linde

Anders Nyheder

NOE har udsendt et brev til mølleejere som bliver berørt af ombygningen af 60/10-transformerstationen Linde, om at møllerne ikke må producere i perioden 15. januar til 16. februar 2018. Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulent Strange Skriver har været i kontakt med NOE for at høre nærmere om baggrunden. Årsagen til, at møllerne ikke må producere, er at stationen skal udvides kraftigt. Det er en lidt ældre station, der er etableret med kun forbrug for øje, og med en væsentlig mindre effekt end der går gennem stationen i dag.  Der skal nu etableres 14,4 MW vindmøller og 35 MW solceller i området, som skal forbindes til denne station. Det er en stor udvidelse, og hele stationen skal nedtages og der skal bygges …

Nu kan det danske elsystem køre 100 % på vedvarende energi

Anders Nyheder

Denne sommer har Energinet.dk drevet elsystemet uden hjælp fra de store, centrale kraftværker. Danmark bliver dermed et af de første lande i verden, der kan køre et elnet udelukkende på vedvarende energi. Det betyder også en mere velfungerende konkurrence og højere elpriser for de danske vindmølleejere i sommermånederne. Forsyningssikkerheden i det danske elsystem har historisk altid været afhængig af de store centrale kraftværker til at sikre egenskaber som spændingsregulering og systembærende egenskaber. Dette har betydet, at man i Danmark, som i mange andre europæiske lande, har måttet tvangskøre store centrale kraftværker i perioder, hvor elmarkedet eller varmebehov ikke berettigede kørsel med de store kraftværker, typisk i sommermånederne. Omkostningerne til dette har i forskellige år udgjort trecifrede millionbeløb, som blev betalt af …

Modhandel løser kapacitetsproblemer mellem Jylland og Tyskland

Anders Nyheder

Den 14. juni indgik energiministrene fra Danmark og Tyskland en aftale om at øge handelskapaciteten på forbindelsen mellem Jylland og Tyskland efter at forbindelsen igennem en årrække har været begrænset af interne netproblemer i Tyskland. Se nyheden fra 15.6. “Ny aftale øger eksportkapacitet mod Tyskland”. Aftalen sikrer, at der i perioden indtil 2020 vil ske en gradvis forøgelse af en garanteret minimumskapacitet fra 80 MW i juli 2017 til 1.100 MW i 2020. Kapaciteten bliver garanteret via anvendelse af såkaldt modhandel. På den danske side af forbindelsen anvender Energinet.dk i dag specialregulering til at aktivere nedregulering hos f.eks. danske vindmøller. Nedregulering leveres ved, at vindmøller stopper produktionen. Hos Energinet.dk har man nu opstartet et arbejde som skal se på om …

Det mener vi om energikommissionens anbefalinger

Anders Nyheder, Pressemeddelse

Pressemeddelese fra Danmarks Vindmølleforening,  24. april 2017 Danmarks Vindmølleforening tilslutter sig Energikommissionens overordnede anbefalinger, men finder den foreslåede udbudsordning for vedvarende energi uforenelig med vore naboers energipolitik. Regeringens Energikommission anbefalede i dag et markant skift i dansk energipolitik med mere vedvarende energi, mere grøn el i varme -og transportsektorerne, mindre brændsel, og øget internationalt samarbejde. Anbefalingerne kommer blot seks uger efter, at Energistyrelsen i sin nye basisfremskrivningaf danske energiforbrug og –produktion advarede mod, at Danmark styrer mod en stagnerende produktion af vedvarende energi, øget import og øget forbrug af kul. ”Danmarks Vindmølleforening er enig med Energikommissionen i at dansk energipolitik trænger til en gennemgribende reform, ikke mindst på afgiftsområdet. Energikommissionen slår endnu engang fast, at vindmøller på land er den …

Stort forbrug af specialregulering i vintermånederne

Anders Nyheder

Netproblemer i Tyskland giver øget behov for specialregulering i Vestdanmark Igennem de netop overståede vintermåneder oplevede det vestdanske elsystem en betydelig aktivering af specialregulering, som var på et endnu højere niveau end sidste år. Behovet for specialregulering opstår oftest i situationer med højere vindproduktion end forventet i det tyske elsystem, som kan afhjælpes ved at øge eksporten til det danske system. Efterfølgende kan der nedreguleres produktion på danske kraftværker eller vindmøller. Konkret kan danske vindmøller levere specialregulering ved at stoppe produktionen mod betaling. Aktiveringen af specialregulering sker via bud fra danske vindmøller, kraftværker eller elkedler i regulerkraftmarkedet. Figur 1: Den aktiverede mængde specialregulering i Vestdanmark i 2016 og 2017 (Kilde: Nord Pool Spot) Energinet.dk afholdte i starten af april en …