Efter hedebølgen Vinden sikrede elforsyningen – højere afregning på vej

Christian Kjær Ledere

Leder i Naturlig Energi, september/oktober 2018 Den nærmest uendelige sommer 2018 blev en trist affære vindmæssigt. Ganske vist steg afregningspriserne for vindproduceret el; til gengæld lagde vinden sig (se side 30-31). Ikke desto mindre viste vindmøllerne deres pålidelighed som den dominerende leverandør med mere el, end kul, gas, sol og biomasse tilsammen sørgede for. Elmarkedet kvitterer også i den kommende tid med god afregningspriser for vindproduceret el. De østdanske vindmølleejere kan se frem til en god september måned, da forwardprisen for afregning af vindmøllestrøm allerde før september slog rekord med 45,64 øre/kWh. I juli måned lå den gennemsnitlige afregningspris for vindenergi i Østdanmark på 39 øre/kWh. Det skyldes bl.a., at et kabel fra Sjælland til Tyskland er ude af drift …

Er Sverige ikke en del af det indre marked for energi?

Søren Klinge Nyheder

Svenska Kraftnät argumenterer den 12. september i Altingets svenske udgave for, at de stadigt stigende begrænsninger på elforbindelserne mellem Danmark og Sverige er et udtryk for, at man ikke kan sætte elmarkedet over fysikken i transmissionsnettet. Men den svenske systemoperatør glemmer, at Sverige er en del af det indre marked for energi og at de svenske forbrugere får højere elpriser pga. importbegrænsninger når den svenske systemoperatør lukker for import af dansk vindmøllestrøm. Baggrunden for historien er, at Svenska Kraftnät (herefter SvK) i stigende grad begrænser elforbindelserne mellem Sverige og Danmark. Danmarks Vindmølleforening påpegede i en artikel i Ingeniøren i februar, at svenskernes stadigt stigende begrænsninger af handelskapaciteten mellem de to lande direkte påvirkede elprisen i Danmark. Foreningen tydeliggjorde, at i 2017 var der …

Vindmøllepris til Energinets direktør Peder Østermark Andreasen

Anders Nyheder

Danmarks Vindmølleforenings formand Kristian Jakobsen overrakte på foreningens årsmøde den 17. marts Vindmølleprisen 2018 til direktør for Energinet, Peder Østermark Andreasen. Kristian Jakobsen begrunder prisen således: ”Peder Ø. Andreasen har haft ansvaret for den samlede langsigtede planlægning af det overordnede transmissionsnet for el og gas siden han i 2005 fik ansvar for etableringen, udviklingen og ledelsen af Danmarks systemansvarlige virksomhed Energinet.dk. Med Peder Ø fik vi en visionær leder af systemansvaret, der fokuserede på at løfte opgaven med at nå de politiske mål – blandt andet for vindkraft. I stedet for at påpege problemer, finder han løsninger. Det har været uvurderligt for Danmark i en periode, hvor dansk elforsyning er ændret dramatisk. Vi er gået fra 70 % fossile brændsler …

Perspektiv El-nettet og rettidig omhu

Anders Ledere

Leder i Naturlig Energi, marts/april 2018 ”El er den sidste vare, der ikke handles frit i Europa. Der er flaskehalse på grund af utilstrækkelig infrastruktur og sammenkobling mellem landene. Det hindrer EU-medlemsstaterne i at sikre potentielle omkostningsbesparelser, som et fælles og sammenkoblet kraftmarked kunne tilbyde.” Jörg Meggelaars, WindEurope til EnergiWatch I november 2015 offentliggjorde en arbejdsgruppe finansieret gennem EU’s 7. forskningsprogram resultatet af 40 måneders analyser af, hvilken europæisk infrastruktur, der er nødvendig, hvis EU skal opfylde målet om at blive et lavemissions-samfund i 2050. Gruppen pegede først og fremmest på forstærket el-linieføring fra nord til syd i Europa; en investering på mellem 750 og 3.000 mia. kr. i nye ledninger og kabler, afhængigt af hvilken af de fem mulige …