Efter hedebølgen Vinden sikrede elforsyningen – højere afregning på vej

Christian Kjær Ledere

Leder i Naturlig Energi, september/oktober 2018 Den nærmest uendelige sommer 2018 blev en trist affære vindmæssigt. Ganske vist steg afregningspriserne for vindproduceret el; til gengæld lagde vinden sig (se side 30-31). Ikke desto mindre viste vindmøllerne deres pålidelighed som den dominerende leverandør med mere el, end kul, gas, sol og biomasse tilsammen sørgede for. Elmarkedet kvitterer også i den kommende tid med god afregningspriser for vindproduceret el. De østdanske vindmølleejere kan se frem til en god september måned, da forwardprisen for afregning af vindmøllestrøm allerde før september slog rekord med 45,64 øre/kWh. I juli måned lå den gennemsnitlige afregningspris for vindenergi i Østdanmark på 39 øre/kWh. Det skyldes bl.a., at et kabel fra Sjælland til Tyskland er ude af drift …

Vindkraft fortsat langt største teknologi trods vindfattig sommer

Søren Klinge Nyheder, Pressemeddelse

De danske vindmøller producerede mere strøm end alle andre energiformer tilsammen i de tre sommermåneder. Vindmøllernes lavere produktion blev opvejet af priser, der var næsten dobbelt så høje som forrige sommer. Det ekstraordinært gode sommervejr har budt på udfordringer for elmarkedet. I juni, juli og august producerede de danske vindmøller hele 16 pct. mindre strøm (2.597 GWh) end i samme periode sidste år (3.103 GWh), ifølge nye tal fra Energinet. Ikke desto mindre producerede de danske vindmøller mere end tre gange så meget strøm som den næststørste elproduktionsteknologi i sommermånederne – de centrale kraftvarmeværker (792 GWh). Kun solcellerne producerede markant mere el denne sommer end sidste år med en fremgang på samlet 33 pct. til 423 TWhi de tre sommermåneder. …

Udsigt til rekordhøje afregningspriser for vindenergi i september

Søren Klinge Nyheder

De østdanske vindmølleejere kan se frem til en god måned, da forwardprisen for afregning af vindmøllestrøm for september torsdag har passeret 48 øre/kWh. I juli måned lå den gennemsnitlige afregningspris for vindenergi i Østdanmark på 39 øre/kWh. Det skyldes bl.a., at et kabel fra Sjælland til Tyskland er ude af drift pga. reparationer efter et olielæk, og at elforbindelsen over Øresund til Sverige skal vedligeholdes, hvilket betyder at kablet kun er tilgængeligt i varierende omfang i løbet af måneden. Den eneste fuldt funktionelle forbindelse til Sjælland er Storebæltsforbindelsen til Vestdanmark. Derudover er et større sjællandsk kraftværk ude af drift pga. vedligeholdelse, hvilket også bidrager til de højere afregningspriser. Vest for Storebælt er forwardprisen for vindmøllestrøm på 43,9 øre/kWh for september, …

Jyllands-Posten: Uvidenhed, bevidst vildledning eller begge dele?

Anders Nyheder

”Jyllands-Posten går ind for genbrug – avisen har skrevet den samme leder om vindmøller i 20 år.” Sådan karakteriserer Danmarks Vindmølleforenings formand Kristian Jakobsen Aarhus-avisens behandling af vindmøller. Den 2. oktober gentog avisen på lederplads endnu engang sin gamle løgnehistorie om, at Danmark har verdens højeste elpriser, og at det er vindmøllernes skyld: ”Omstillingen fra afhængighed af fossile brændsler er en proces, hvor det officielle Danmark især i internationale fora gerne vil bryste sig af at være et foregangsland. Det grønne image glorificeres, men vi leder i de højstemte taler forgæves efter oplysninger om, at Danmark har de højeste elpriser i EU,” skrev lederskribenten. Skal man finde et enkelt positivt element i lederskribentens sludder, er det, at man nu kun påstår at …

Danmark har 70 % vedvarende energi i stikkontakten om fem år

Anders Nyheder

Af Torgny Møller Danmark vil om fem år være verdens førende nation, når det gælder om at dække sit elforbrug med vedvarende energi. I 2022 vil Danmarks dækningsgrad nå op på 70 %. Det er mere end dobbelt så meget som Irlands forventede 35 % og de 25 % af elforbruget, som forudses VE-dækket i Spanien, Tyskland og Storbritannien. Det fremgår af en ny rapport fra Det Internationale Energiagentur, ”Renewables 2017: A new era for solar power”. IEA bygger sin globale prognose på udviklingen i 2016: To tredjedele af al ny el-kapacitet var baseret på vedvarende energi, som nu er verdens hurtigst voksende energikilde. Sidste år blev installeret mere VE end ny kulkraft, og de næste fem år ventes VE-kapaciteten at …

Skyfri himmel og blæst gav negative elpriser

Anders Nyheder

Samtidig med fejringen af 1. maj med solskin og skyfri himmel opstod der i elmarkedet en usædvanlig situation, hvor der var negative elpriser i en stor del af dagtimerne. Situationen skyldes bl.a. eksportbegrænsninger på Skagerrak- og Øresundsforbindelserne kombineret med høj elproduktion fra sol og vind, som medførte et stort udbud af el i begge danske prisområder. Den samlede vindproduktion i Danmark toppede omkring 3.300 MWh/time mellem kl. 17 og 18. Vindproduktionen var dog en smule lavere end forventet og derfor er der tegn på, at vindmøllerne har reageret på de negative spotpriser ved at en mindre gruppe vindmøller blev stoppet. Årsagerne til eksportbegrænsningerne fra det danske marked var bl.a. vedligeholdelse i Sverige, som påvirkede Øresundsforbindelsen. Skagerrak-forbindelsen mellem Norge og Vestdanmark …

Virksomheder klar til at bruge billig vind-el, hvis de må

Anders Nyheder

Af Torgny Møller Udsigten til besparelser i million-klassen får større og mindre virksomheder til at genopdage den ejerform, som indledte den moderne vindmølle-æra i 1970’erne. Det handler om møller i ”egen installation”, hvor ejeren bruger strøm direkte fra møllen og kun sælger overskudsproduktionen. Princippet er ganske vist stadig velkendt fra husstandsmøller, dvs. møller på højst 25 kW. Forskellen er, at der her er tale om  hundrede gange større ”husstandsmøller”, nemlig anlæg på både 2 og 3 MW – og ofte eksisterende vindmøller i drift. Netop det forhold har foreløbig bremset projekter på nær enkelte. For fjernvarmeværker, bl. a. i Assens, Hvide Sande, Hirtshals og på Mors, er interessen skabt af rekordlave priser på vindproduceret el i forhold til el-markedsprisen. Hertil …

Drøm, virkelighed og mareridt

Anders Ledere

Leder i Naturlig Energi, februar 2017 Ligesom i 2014 og i 2015 blev der sat global varmerekord sidste år. Verden er nu 1,3 grader varmere end før industrialiseringen, så der er mere end nogensinde brug for teknologier, der kan opstilles hurtigt og levere energi til konkurrencedygtige priser. Og er der noget, der står klart efter 2016, så er det at vindkraften – både til havs og på land – nu definitivt har udkonkurreret fossile brændsler på prisen. De seneste bud på kystnære møller og havmølleparken Kriegers Flak er 20-30 procent dyrere end el produceret på nye landmøller under den eksisterende ordning med et pristillæg på 25 øre i de første 6-7 år af møllens levetid. Begge vindmølleteknologier er imidlertid nu definitivt billigere …