Paradoksal lov om loft for landmøller

Christian Kjær Nyheder, Pressemeddelse

Ordning, der skal begrænse antallet af vindmøller på land, kommer til at spænde ben for nedtagningen af møller. Men alternativet havde været værre… Kort før sommerferien indgik samtlige partier i Folketinget en ny Energiaftale. Der er fuld enighed om et mål for vedvarende energi på godt 55 pct. og en andel af vedvarende energi i elforbruget på over 100 pct. inden 2030. Det er en bemærkelsesværdig bedrift, og Folketingets partier fortjener ros for et enstemmigt og flot kompromis. Der sneg sig dog en enkelt torn ind i aftalen. Under forhandlingerne stillede Dansk Folkeparti krav om et fuldstændig stop for opførelse af nye vindmøller på land. Forslaget blev fejet af bordet af de øvrige partier, men et kompromis, der sætter et …

Flot, enstemmigt energipolitisk forlig med en enkelt torn.

Christian Kjær Nyheder, Pressemeddelse

Efter at have forskanset sig i Finansministeriet de sidste par dage, er samtlige Folketingets partier blevet enige om en ny, aftale om udviklingen i den danske energisektor frem til 2030. I en kommentar til aftalen udtaler Danmarks Vindmølleforenings direktør, Christian Kjær: ”Det danske Folketing blev i dag enig om et mål på godt 55 pct. vedvarende energi og 100 pct.  vedvarende elektricitet i 2030. Det er en bemærkelsesværdig bedrift. Folketinget fortjener ros for et enstemmigt og flot kompromis. Med aftalen undgår den danske energisektor at blive taget gidsel i en kommende valgkamp og Folketingets energipolitikere kan derfor tage på ferie med god samvittighed.” ”Støttefri vindkraft på land vil være en realitet inden længe, og det samme vil gælde sol og …

Europæisk enighed i nat om 32 % vedvarende energi i 2030

Christian Kjær Nyheder, Pressemeddelse

I nat nåede EU-Kommissionen, Ministerrådet og EU-parlamentet endelig frem til et kompromis og fastsatte et mål for vedvarende energi på 32 % i 2030 efter lange trepartsforhandlinger. Kompromiset blev opnået efter en lang diskussion mellem de europæiske institutioner, hvor specielt ministerrådet har været skeptisk overfor mål højere end 27 %, som oprindeligt foreslået af EU-kommissionen. Siden ændrede Kommissionen mening og meldte ud, at man mindst burde nå 30 % i lyset af de dramatiske fald i omkostningerne for sol og vind. Traditionen tro var det de folkevalgte medlemmer i EU-parlamentet der trak en øget målsætning igennem, med krav om 35 %. Målsætningen skrives ind i det kommende direktiv for vedvarende energi. Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger: ”Det er …

Regeringsudspil: Ambitionsniveau højere end forventet, men lavere end nødvendigt

Christian Kjær Ledere

Leder i Naturlig Energi, maj/juni 2018 Regeringens forslag til, hvordan Danmarks energiforsyning skal udvikle sig over det kommende årti, er endelig blevet offentliggjort. Helt overordnet er forslaget mere ambitiøst end forventet og mindre ambitiøst end nødvendigt. Der er langt mindre havvind end håbet, mens landvind fylder mere, end man havde turde håbe på. Regeringens overordnede ambitionsniveau for den vedvarende energi er langt under, hvad der er nødvendigt for at nå regeringens egen ambitionen om et fossilfrit Danmark inden 2050. I regeringsgrundlaget for trekøver-regeringen fik de Konservative tilføjet en mellemstation i form af et mål om mindst 50% vedvarende energi i 2030. De konkrete tiltag, der ligger i regeringens udspil, vil kun løfte VE-andelen med 4 procentpoint fra omtrent 40% vedvarende …

Flot initiativ for havvind fra regeringen – men der skal mere til

Anders Nyheder

Søndag foreslog regeringen at foretage et udbud af en 800 MW havvindmøllepark i 2021 eller 2022. Forslaget må formodes at være første skud i en forhåbentlig lang byge af initiativer i et samlet udspil til en ny, bred energiaftale for perioden 2020 til 2030. ”Flot udspil fra regeringen. Jeg håber, at regeringens udmelding om at ville bygge en 800 MW havmøllepark inden 2027 kun er første lille dryp i den nødvendige flod af initiativer, der skal til for at nå regeringens eget mål om et fossilfrit Danmark.” Søndagens udmelding er glædelig, men 800 MW havvind udgør under en syvendedel af, hvad der er nødvendigt for at nå regeringens eget mål for den vedvarende energi. Ifølge energiminister Lars Chr. Lilleholt er …

Klimarådet anbefaler 55 % vedvarende energi i 2030

Anders Nyheder

Det uafhængige ekspertorgan, Klimarådet, anbefaler i en ny analyse – Fremtidens vedvarende energi – 5 centrale pointer om mål, udbygning og støtte i en kommende energiaftale – at Danmark øger andel en af vedvarende energi fra de nuværende 31,3 % til 55 % i 2030. Det vil kræve at 92 % af Danmarks el og fjernvarme er baseret på vedvarende energi om 13 år. For at nå målsætningen skal udbygningen med sol og vind øges fra under 300 MW om året, som vi har opstillet i gennemsnit siden årtusindskiftet, til mere end 500 MW om året i det kommende årti. Regeringens målsætning er en VE-andel på 50 % 2030. ”Energiaftalen bør som minimum indeholde en plan for udbud af ny vedvarende energi …

Misvisende svar fra Ministeren om udbygningen med sol og vind

Anders Nyheder

En ny opgørelse fra Energistyrelsen viser, at nettoudbygningen af sol og vind i Danmark er steget mere end forventet siden Energiaftalen blev indgået i 2012. Opgørelsen er udarbejdet som svar på et spørgsmål fra Dansk Folkepartis energipolitiske ordfører, Michael Dencker. I et brev til ministeren bad han Klima-, Forsynings-, og Energiminister Lars Christian Lilleholt sende en grafisk fremstilling af nettoudbygningen af solceller og landvind der skulle vise forventningen i Energiaftalen 2012. en nuværende udbygning pr. november 2017 og den forventede udbygning i 2020. Det er korrekt, når Ministeren svarer at “Nettoudbygningen af både landvind- og solcellekapacitet går hurtigere end forventet i 2012”. Men det betyder ikke at udbygningen går hurtigere end forventet. Der er opstillet 924 MW landvind siden 2012. Det er ganske rigtigt …

Ministeren vil nedsætte vindmøllers balancegodtgørelse for at finansiere nye udbud

Anders Nyheder

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt vil nedsætte et tilskud til mange af landets vindmøller for at finansiere to udbud til sol og vind. Det er lovgivning med tilbagevirkende kraft og i strid med EU’s godkendelse, siger Danmarks Vindmølleforening. Ministeren foreslår nedsættelse af den såkaldte balanceringsgodtgørelse med samlet 331 mio. kr. Folketinget havde lovforslaget til 2. behandling tirsdag.     Regeringens har sammen med Dansk Folkeparti aftalt to såkaldt teknologineutrale udbud i henholdsvis 2018 og 2019, hvor vindmøller og solceller skal konkurrere om at opnå et tilskud. Forslaget vil ifølge ministeren kunne medføre etablering af 190 MW nye vindmøller. Danmarks Vindmølleforening støtter ideen om at sol og vind fremover skal konkurrere i teknologineutrale udbud, men direktør Christian Kjær er stærkt …

Regeringen landsforviser dansk vindmøllebranche

Anders Pressemeddelse

Pressemeddelelse  (opdateret 27.9. efter aftalens indgåelse) Forhandlingerne mellem regeringen og oppositionen om en ny udbudsordning for landvind, sol og åben-dør havvind brød sammen her til formiddag uden nogensinde rigtigt at være kommet i gang. Der bliver derfor tale om en smal aftale baseret på regeringens forslag fra 29. juni i år, som presses igennem med støtte fra Dansk Folkeparti. ”Danmarks Vindmølleforening havde naturligvis helst set, at den danske tradition for brede energipolitiske aftaler kunne videreføres. Når det er sagt, har jeg fuld forståelse for, at oppositionen ikke kunne acceptere regeringens forslag. Den foreslåede udbudsmodel vil fordyre den vedvarende energi unødigt og øge risikoen ved danske vindmølleinvesteringer i forhold til resten af Europa. Dermed tvinger man den danske vindmøllebranche ud af …

Udbygning. Tid til forkælelse

Anders Ledere

Leder i Naturlig Energi, september 2017 I juli fremlagde energi-, forsynings-, og klimaministeren sit forslag til en udbudsordning for de kommende to års udbygning med vind, sol og åben-dør havvind. Som det gang på gang er blevet påpeget, kommer forslaget alt, alt for sent i betragtning af, at den eksisterende ordning med et tillæg til elprisen på 25 øre bortfalder for landmøller, der nettilsluttes efter den 21. februar 2018. Alligevel lader det ikke til, at ministeren har travlt med at få hevet en aftale i land med forligspartierne bag Energiaftalen fra 2012. Forhandlingerne er i skrivende stund kørt fast på spørgsmålet om, hvorvidt man skal basere den nye udbudsordning på faste priser (de såkaldte CFDer) eller faste tillæg. Tilbage i …