September leverede hidtil højeste energindhold i 2018

Jens Peter Hansen Nyheder

September plejer at være en sløv måned hvad angår vindens energiindhold. Således har ingen af de seneste fem år været i nærheden af index 100. “Plejer” er blevet smidt langt væk i september 2018 – her var energiindholdet på 113, hvilket faktisk er det hidtil højeste energiindhold i 2018 (januar var på 112). Det høje energiindhold er tiltrængt, idet året til og med september kun er på index 84,5. Der skal rigtig godt med blæs på, såfremt 2018 skal ende på index 100. Faktisk vil det kræve, at oktober – november & december i snit holder index 146.  

Flot slutspurt for udbygningen i 2017 og december med rimelig vind men ringe afregning

Anders Nyheder

Vindens energiindhold var i december på 144 %. December er en måned med store udsving. De sidste 10 har det svinget mellem 76 og 193 %, så december 2018 lå pænt over gennemsnittet på 133 %. Den gennemsnitlige afregning for vindkraft i Danmark faldt til det laveste siden sommeren 2016; hhv. 18,2 øre øre/kWh i Østdanmark og 17,3 øre/kWh i Vestdanmark. Vindkraftens dækning af elforbruget var i december på hele 53,4 %, hvilket trak godt op i dækningsgraden for hele året, der slog rekord med over 43 %. Året sluttede flot med opstilling af 60 nye vindmøller med en samlet kapacitet på 186 MW. Dermed blev tilgangen på vindmøllekapaciteten på hele 275 MW i 2017. Midtjylland havde den største nettotilgang af …

November uden meget vind men med lidt bedre priser

Anders Nyheder

Vindens energiindhold var ikke prangende i november; blot 106 % i forhold til gennemsnittet på 114 %. Den gennemsnitlige afregning for vindkraft i Danmark steg efter den ringe oktoberpris til hhv. 21,2 øre øre/kWh i Østdanmark og 20,3 øre/kWh i Vestdanmark. Vindkraftens dækning af elforbruget var i november på 43,8 %, hvilket svarer godt til den rekordhøje dækninggrad for hele året. Der blev opstillet 3 nye vindmøller i november med en samlet kapacitet på 6,8 MW og nedtaget 9 møller på i 5,1 MW. Det seneste år er der nedtaget 57 møller på i alt knap 42 MW og opstillet 45 møller på i alt knap 59 MW altså en udbygning på netto 17 MW. Læs mere Læs mere om udbygningen …

Oktober: Vinden satte rekord, afregningen faldt og kapaciteten faldt med 30 MW

Anders Nyheder

Vindens energiindhold satte ny rekord i oktober. Landsindekset på 129 % er det højeste i 10 år og lå et godt stykke over gennemsnittet på 108 %. Den gennemsnitlige afregningspris for vindkraft i Danmark faldt desværre markant efter den gode september måned. Den gennemsnitlige afregning for vindmøllestrøm lå i oktober på hhv 20,7 øre øre/kWh i Østdanmark og 17,6 øre/kWh i Vestdanmark (hvor grafen ses nedenfor). Den gode vind gav til gengæld en god dækning af elforbruget, nemlige hele 52,6 % af Danmarks elforbrug i oktober. Skulle denne elproduktion i stedet for vindkraft have været produceret på et kraftværk ville kulforbruget have været 514.000 tons. Der blev opstillet 17 nye vindmøller i oktober med en samlet kapacitet på 4,76 MW …

September: Årets hidtil højeste afregning for vindmøllestrøm men ringe vind

Anders Nyheder

Den gennemsnitlige afregningspris for vindkraft i Danmark nåede 28 øre/kWh i september. Det er det højeste niveau siden november sidste år, hvor prisen var 28,7 øre/kWh. Til gengæld lå vindkraftproduktionen et stykke under gennemsnittet med et energiindhold på 63 % af en gennemsnitlig måned. September har over de seneste 10 år ligget på 81 %. Vindkraften dækkede 30,8 % af Danmarks elforbrug i september fordelt med 20,9 % i Østdanmark og 37,1 % i Vestdanmark. Over de seneste 12 måneder har de danske vindmøller produceret 14,3 TWh, svarende til 42,1 % af elforbruget. Korrigeret til normalt vindår dækkede vindmøllerne 42,5 % af forbruget. Set over de seneste 12 måneder har vindkraftproduktionen med andre ord ligget tæt på normalen. Der blev …