Er Sverige ikke en del af det indre marked for energi?

Søren Klinge Nyheder

Svenska Kraftnät argumenterer den 12. september i Altingets svenske udgave for, at de stadigt stigende begrænsninger på elforbindelserne mellem Danmark og Sverige er et udtryk for, at man ikke kan sætte elmarkedet over fysikken i transmissionsnettet. Men den svenske systemoperatør glemmer, at Sverige er en del af det indre marked for energi og at de svenske forbrugere får højere elpriser pga. importbegrænsninger når den svenske systemoperatør lukker for import af dansk vindmøllestrøm. Baggrunden for historien er, at Svenska Kraftnät (herefter SvK) i stigende grad begrænser elforbindelserne mellem Sverige og Danmark. Danmarks Vindmølleforening påpegede i en artikel i Ingeniøren i februar, at svenskernes stadigt stigende begrænsninger af handelskapaciteten mellem de to lande direkte påvirkede elprisen i Danmark. Foreningen tydeliggjorde, at i 2017 var der …

Paradoksal lov om loft for landmøller

Christian Kjær Nyheder, Pressemeddelse

Ordning, der skal begrænse antallet af vindmøller på land, kommer til at spænde ben for nedtagningen af møller. Men alternativet havde været værre… Kort før sommerferien indgik samtlige partier i Folketinget en ny Energiaftale. Der er fuld enighed om et mål for vedvarende energi på godt 55 pct. og en andel af vedvarende energi i elforbruget på over 100 pct. inden 2030. Det er en bemærkelsesværdig bedrift, og Folketingets partier fortjener ros for et enstemmigt og flot kompromis. Der sneg sig dog en enkelt torn ind i aftalen. Under forhandlingerne stillede Dansk Folkeparti krav om et fuldstændig stop for opførelse af nye vindmøller på land. Forslaget blev fejet af bordet af de øvrige partier, men et kompromis, der sætter et …

Flot, enstemmigt energipolitisk forlig med en enkelt torn.

Christian Kjær Nyheder, Pressemeddelse

Efter at have forskanset sig i Finansministeriet de sidste par dage, er samtlige Folketingets partier blevet enige om en ny, aftale om udviklingen i den danske energisektor frem til 2030. I en kommentar til aftalen udtaler Danmarks Vindmølleforenings direktør, Christian Kjær: ”Det danske Folketing blev i dag enig om et mål på godt 55 pct. vedvarende energi og 100 pct.  vedvarende elektricitet i 2030. Det er en bemærkelsesværdig bedrift. Folketinget fortjener ros for et enstemmigt og flot kompromis. Med aftalen undgår den danske energisektor at blive taget gidsel i en kommende valgkamp og Folketingets energipolitikere kan derfor tage på ferie med god samvittighed.” ”Støttefri vindkraft på land vil være en realitet inden længe, og det samme vil gælde sol og …

Europæisk enighed i nat om 32 % vedvarende energi i 2030

Christian Kjær Nyheder, Pressemeddelse

I nat nåede EU-Kommissionen, Ministerrådet og EU-parlamentet endelig frem til et kompromis og fastsatte et mål for vedvarende energi på 32 % i 2030 efter lange trepartsforhandlinger. Kompromiset blev opnået efter en lang diskussion mellem de europæiske institutioner, hvor specielt ministerrådet har været skeptisk overfor mål højere end 27 %, som oprindeligt foreslået af EU-kommissionen. Siden ændrede Kommissionen mening og meldte ud, at man mindst burde nå 30 % i lyset af de dramatiske fald i omkostningerne for sol og vind. Traditionen tro var det de folkevalgte medlemmer i EU-parlamentet der trak en øget målsætning igennem, med krav om 35 %. Målsætningen skrives ind i det kommende direktiv for vedvarende energi. Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger: ”Det er …

En sejr for elmarkedet og fornuften i ellevte time

Christian Kjær Nyheder

Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil alligevel ikke per automatik afholde udbud for systemydelser. Det kom frem under tredjebehandlingen af lovforslag L165 i dag. Et forslag som Danmarks Vindmølleforening i et halvt år har kritiseret for at indføre overflødig, konkurrenceforvridende statsstøtte. ”Jeg kan betrygge fru Pia Olsen Dyhr med, at der med forslaget ikke bliver indført udbudstvang på ydelserne leveret til forsyningssikkerhed.” Sådan svarede energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt fra Folketingets talerstol tidligere i dag på et spørgsmål fra Pia Olsen Dyhr (SF), som også støttedes af Socialdemokratiets Jens Joel. I Danmarks Vindmølleforening modtages energiministerens svar med glæde. Foreningen har siden lovens fremsættelse for godt et halvt år siden støttet forslaget, som implementerer nødvendig EU-lovgivning, …

Dyrt, overflødigt og EU-stridigt forslag til ny elforsyningslov

Christian Kjær Nyheder

Den 8. maj havde Folketinget andenbehandling af regeringens forslag til ny elforsyningslov, som regulerer driften af det danske elsystem. Langt hovedparten af forslaget er implementering af EU’s lovgivning fra den tredje liberaliseringspakke. Det er et langt stykke hen ad vejen fornuftige og nødvendige tiltag, der sigter mod at understøtte det indre marked for energi ved at ensrette vilkårene for driften af elnettene i hele Europa. Opgør med elmarkedet Men godt skjult i en ministerbeføjelse til udstedelse af en bekendtgørelse indeholder regeringens forslag til ny elforsyningslov et opgør med elmarkedet, som vi kender det i dag. Regeringen vil med lovforslaget pålægge ministeren at afholde udbud til sikring af systemsikkerheden. Uden kendskab til de dybere tekniske egenskaber i vores elforsyningssystem lyder det umiddelbart …

Regeringsudspil: Ambitionsniveau højere end forventet, men lavere end nødvendigt

Christian Kjær Ledere

Leder i Naturlig Energi, maj/juni 2018 Regeringens forslag til, hvordan Danmarks energiforsyning skal udvikle sig over det kommende årti, er endelig blevet offentliggjort. Helt overordnet er forslaget mere ambitiøst end forventet og mindre ambitiøst end nødvendigt. Der er langt mindre havvind end håbet, mens landvind fylder mere, end man havde turde håbe på. Regeringens overordnede ambitionsniveau for den vedvarende energi er langt under, hvad der er nødvendigt for at nå regeringens egen ambitionen om et fossilfrit Danmark inden 2050. I regeringsgrundlaget for trekøver-regeringen fik de Konservative tilføjet en mellemstation i form af et mål om mindst 50% vedvarende energi i 2030. De konkrete tiltag, der ligger i regeringens udspil, vil kun løfte VE-andelen med 4 procentpoint fra omtrent 40% vedvarende …

Usammenhængende udmelding om landvind fra Dansk Folkeparti

Christian Kjær Nyheder

Dansk Folkeparti (DF) meldte i weekenden ud, at man ønsker et stop for udbygning med vindmøller på land i Danmark. Samtidig foretog man en glædelig U-vending, når det gælder havvind, mener Danmarks Vindmølleforening. ”Nu er tiden kommet til at vindmøller fremover, de står ude på havet. Det her bliver et vigtigt krav for os,” sagde partiets formand Kristian Thulesen Dahl i et interview med DR, med henvisning til de forhandlinger om en ny energiaftale, der indledes i dag. ”Forslaget om et stop for vindmøller på land hænger ikke sammen med Dansk Folkepartis ambition om flere penge til velfærd. Landvind er Danmarks suverænt billigste energikilde. Det er derfor den udgør halvdelen af stigningen i vedvarende energi frem til 2025 i regeringens …