IEA foreslår nu stop for nye fossile værker

Torgny Møller Nyheder

Det Internationale Energiagentur, IEA, foreslår stop for nye fossile kraftværker og advarer om, at de kan sprænge de CO2-mål, som verdens lande har forpligtet sig til at overholde i FN’s Parisaftale. IEA’s årlige statusrapport, World Energy Outlook 2018, blev offentliggjort tirsdag i London og er en opdatering af tidligere års IEA-rapporter. Den betragtes som den mest autoritative vejledning for energi og klimapolitik. Rapporten konstaterer, at eksisterende fossile kraftværker sammen med transportsektoren og industrien nu ”beslaglægger” 95% af CO2-forbruget, og da eksempelvis transportsektoren hele tiden øger sin CO2-udledning med flere nye biler, er der ikke plads til nye CO2-udledende kraftværker. Især i Indien og Kina er mange kulkraftværker under projektering. Hvis de skal realiseres, må eksisterende fossile kraftværker ifølge IEA enten …

Vindkraft fortsat langt største teknologi trods vindfattig sommer

Søren Klinge Nyheder, Pressemeddelse

De danske vindmøller producerede mere strøm end alle andre energiformer tilsammen i de tre sommermåneder. Vindmøllernes lavere produktion blev opvejet af priser, der var næsten dobbelt så høje som forrige sommer. Det ekstraordinært gode sommervejr har budt på udfordringer for elmarkedet. I juni, juli og august producerede de danske vindmøller hele 16 pct. mindre strøm (2.597 GWh) end i samme periode sidste år (3.103 GWh), ifølge nye tal fra Energinet. Ikke desto mindre producerede de danske vindmøller mere end tre gange så meget strøm som den næststørste elproduktionsteknologi i sommermånederne – de centrale kraftvarmeværker (792 GWh). Kun solcellerne producerede markant mere el denne sommer end sidste år med en fremgang på samlet 33 pct. til 423 TWhi de tre sommermåneder. …

Danmarks udledning af drivhusgasser steg 3,2 % i 2016

Anders Nyheder

Andelen af vedvarende energi i Danmark er nu oppe på 31,3 % ifølge Energistyrelsens årlige energistatistik, som blev offentliggjort den 30- november. I 2015 var andelen af vedvarende energi 30,8 %. Ikke desto mindre steg de danske udledninger af drivhusgasser med 3,2% i 2016 og energisektorens CO2-udledninger steg hele 4,4 %, ifølge Energistyrelsen.

8 ud af 10 vil have 100 % vedvarende energi

Anders Nyheder

83 % af den danske befolkning mener det er vigtigt at skabe en verden der udelukkende kører på grøn energi. Opbakningen er på tværs af alder, uddannelse og politiske tilhørsforhold. 82 % angiver, at de vil være stolte, hvis Danmark investerer tid og penge i at blive en global leder inden for grøn energi. 79 % angiver, at det vil øge den økonomiske vækst, hvis Danmark udbygger og producerer mere grøn energi. 83 % mener, at øget udbygning og produktion af grøn energi gør Danmark mindre energiafhængig af andre lande. 78 % mener, at landet enten bør være verdensleder eller blandt de mest ambitiøse lande i forhold til at udbygge og producere grøn energi. Danskerne ønsker at landet øger brugen …

September: Årets hidtil højeste afregning for vindmøllestrøm men ringe vind

Anders Nyheder

Den gennemsnitlige afregningspris for vindkraft i Danmark nåede 28 øre/kWh i september. Det er det højeste niveau siden november sidste år, hvor prisen var 28,7 øre/kWh. Til gengæld lå vindkraftproduktionen et stykke under gennemsnittet med et energiindhold på 63 % af en gennemsnitlig måned. September har over de seneste 10 år ligget på 81 %. Vindkraften dækkede 30,8 % af Danmarks elforbrug i september fordelt med 20,9 % i Østdanmark og 37,1 % i Vestdanmark. Over de seneste 12 måneder har de danske vindmøller produceret 14,3 TWh, svarende til 42,1 % af elforbruget. Korrigeret til normalt vindår dækkede vindmøllerne 42,5 % af forbruget. Set over de seneste 12 måneder har vindkraftproduktionen med andre ord ligget tæt på normalen. Der blev …

Knap 33.000 ansatte i vindmøllebranchen

Anders Nyheder

Vindmøllebranchen beskæftigede i 2016 32.898 årsværk. Det viser den nyeste branchestatistik fra fabrikantforeningen. Omsætningen i den danske vindmøllebranche er steget med 10,8 % i forhold til året før. Omsætningen i 2016 var 118,1 mia. kr. Eksporten steg med 16 % til 55,6 mia. kr. Branchestatistik 2017, Damvad Analytics for Vindmølleindustrien, juni 2017

Skyfri himmel og blæst gav negative elpriser

Anders Nyheder

Samtidig med fejringen af 1. maj med solskin og skyfri himmel opstod der i elmarkedet en usædvanlig situation, hvor der var negative elpriser i en stor del af dagtimerne. Situationen skyldes bl.a. eksportbegrænsninger på Skagerrak- og Øresundsforbindelserne kombineret med høj elproduktion fra sol og vind, som medførte et stort udbud af el i begge danske prisområder. Den samlede vindproduktion i Danmark toppede omkring 3.300 MWh/time mellem kl. 17 og 18. Vindproduktionen var dog en smule lavere end forventet og derfor er der tegn på, at vindmøllerne har reageret på de negative spotpriser ved at en mindre gruppe vindmøller blev stoppet. Årsagerne til eksportbegrænsningerne fra det danske marked var bl.a. vedligeholdelse i Sverige, som påvirkede Øresundsforbindelsen. Skagerrak-forbindelsen mellem Norge og Vestdanmark …