Overgangsordning for landmølleprojekter træder i kraft

Christian Kjær Nyheder

I dag blev reglerne for overgangsordningen for landvindmølleprojekter offentliggjort af Energistyrelsen. Reglerne kan findes her. Overgangsordningen skal sikre de projekter, som er blevet fanget mellem den tidligere ordning for landvindmøller, som udløb 21. februar, og de nye udbud, som gennemføres i løbet af efteråret. Overgangsordningen har et budget på 40 mio. kr. og retter sig kun mod specifikke projekter, som opfylder kravene i ordningen. Bl.a. må projekterne i ordningen ikke være større end 6 møller, projekterne skal være ramt af en klagesag i Planklagenævnet, som skal være behandlet i løbet af 2017, og projekterne skal ansøge Energistyrelsen om støtte i løbet af efteråret. På samme måde som projekterne i udbudsordningen får projekter i overgangsordningen støtte i 20 år fra tilslutningstidspunktet. …

Usammenhængende udmelding om landvind fra Dansk Folkeparti

Christian Kjær Nyheder

Dansk Folkeparti (DF) meldte i weekenden ud, at man ønsker et stop for udbygning med vindmøller på land i Danmark. Samtidig foretog man en glædelig U-vending, når det gælder havvind, mener Danmarks Vindmølleforening. ”Nu er tiden kommet til at vindmøller fremover, de står ude på havet. Det her bliver et vigtigt krav for os,” sagde partiets formand Kristian Thulesen Dahl i et interview med DR, med henvisning til de forhandlinger om en ny energiaftale, der indledes i dag. ”Forslaget om et stop for vindmøller på land hænger ikke sammen med Dansk Folkepartis ambition om flere penge til velfærd. Landvind er Danmarks suverænt billigste energikilde. Det er derfor den udgør halvdelen af stigningen i vedvarende energi frem til 2025 i regeringens …

Hollandske møller op til 1 MW sælges nu i Danmark

Anders Nyheder

For første gang får danske vindmølleproducenter udenlandsk konkurrence på hjemmemarkedet for møller over husstandsmølle-størrelse. På Tåsinge har det hollandske firma EWT rejst to 900 kW-møller. Det er i Svendborg kommune, hvor der er højderestriktioner for nye møller. Og netop kommuner med højdebegrænsninger for nye møller er en af det hollandske møllefirmas målgrupper. En anden er mølleejere med et stort elforbrug, som er interesseret i hel eller delvis selvforsyning fra egen mølle. Endelig sigter EWT på mølleejere, som ønsker at udskifte en ældre mølle med en i nogenlunde samme størrelse, men takket være større vingefang højere produktion og – ifølge firmaet – bedre økonomi end fortsat drift med en ældre mølle. EWT sælger vindmøller på 250-1000 kW og med et vingefang …

På vindmølleinspektion nær polarcirklen

Anders Nyheder

Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulent kommer vidt omkring. Arbejdet med inspektion af vindmøller har ført dem til fjerne egne som f.eks. Egypten, Australien, Chile og Filippinerne. Men i september var Steen Andersen og Steen N. Buss på en anderledes øde og kold lokalitet, nemlig et godt stykke nord for polarcirklen. Og blev en del oplevelser rigere. På tre uger gennemførte de inspektioner af 30 Vestas 2,6 MW-vindmøller på sitet Sjisjka (lidt syd for Kiruna i det allernordligste Sverige). Alle gear skulle undersøges med endoskop og møllerne øvrige komponenter skulle kigges igennem. Og det inden vinteren satte ind, hvilket den gør tidligt på de kanter. For at komme til vindmøllesitet fra nærmeste hotel havde de en køretur på små 100 km hver …

Se præsentationer fra Erfa- og informationsdagen 2017

Anders Nyheder

En temadag tilrettelagt specielt for – og af – mølleejere Fredag den 22. september 2017 i Vingsted Løbende erfaringsudveksling mellem møllejere og en kontinuerlig kontakt til foreningens tekniske konsulenter er yderst værdifuld for såvel mølleejere som foreningen. Med god vidensdeling står vi stærkere og den enkelte kan spares for store omkostninger og ærgrelser. Den 22. september 2017 afholdte Danmarks Vindmølleforening erfa-dag for vindmølleejere på Vingsted Hotel- og Konferencecenter. Mødet var velbesøgt med ca. 70 deltagere og oplæg fra serviceafdelingerne hos Vestas, Siemens og Connected Wind Services samt Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller og Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter. Se præsentationen fra Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller her. Se præsentationen fra de tekniske konsulenter her. Se præsentation fra servicefirmaerne her: Vestas Siemens Gamesa Connected Wind …

Behov for en reel overgangsordning og undtagelse for mindre, lokale projekter

Anders Nyheder

En række vindmølleprojekter står i øjeblikket med risikoen for at blive fanget i et lovgivningsmæssigt tomrum pga. udflytningsramte klagenævn. En flerårig planproces er afsluttet, aftalerne er på plads og opstillingen bremses kun af langvarige, offentlige behandlingstider. Der er derfor behov for en reel overgangsordning mellem den eksisterende og kommende ordning for disse projekter. En fritagelse for udbud af mindre og lokalt forankrede projekter vil give god mening for en permanent ordning efter 2020. Det vil understøtte arbejdet for en fortsat folkelig opbakning til den grønne omstilling samt sikre et bredere antal aktører på markedet og dermed øget konkurrence. Det er baggrunden for en henvendelse fra Danmarks Vindmølleforening og Landbrug & Fødevarer til minister Lars Chr. Lilleholt. Brev til energi-, forsynings- …

Højesteret stadfæster dom om vindmølleerstatning

Anders Nyheder

Der var i følge Højesteret ikke grundlag for at tilsidesætte taksationsmyndighedens skøn over værditabet som følge af opstillingen af tre vindmøller, Med en principiel dom fra Højesteret står det klart, at Taksationsmyndighedens afgørelser om erstatning til vindmøllenaboer alene kan tilsidesættes, hvis der kan påvises fejl i vurderingsgrundlaget, eller hvis det med sikkerhed kan bevises, at Taksationsmyndighedens vurdering var forkert – en divergerende skønserklæring er ikke tilstrækkelig. Højesteret udtalte med henvisning til taksationsmyndighedens sagkundskab og funktion mv., at der ikke bør ske tilsidesættelse af denne myndigheds skøn over værditabets størrelse uden sikkert grundlag herfor. Tilsidesættelse vil f.eks. kunne ske, hvis taksationsmyndighedens skøn er baseret på forudsætninger om gener i form af visuelle påvirkninger, støj og skyggekast mv., som har vist sig …

67 % af befolkningen vil have flere vindmøller

Anders Nyheder

67% af den danske befolkning vil gerne have flere vindmøller på land, viser den nyeste meningsmåling, som er udført af Nordstat for netmediet Altinget. Undersøgelsen viser også variationerne mellem by og land, når det gælder tilslutningen. I forhold til sidste måneds meningsmåling, hvor 58% af de adspurgte var ”helt enige” eller ”enige” i, at der kunne rejses nye møller i deres kommune, viser den aktuelle undersøgelse, at mellem 64 og 69% af de adspurgte mener, at der bør bygges ”lidt flere” eller ”mange flere” vindmøller på land. På landsplan mener 14% det modsatte. Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har ifølge Altinget ikke meget til overs for meningsmålingen, fordi de adspurgte ikke er blevet oplyst om, hvor tæt på naboer, vindmøller kan …

Skal der flere vindmøllelig på marken?

Anders Nyheder, Pressemeddelse

Pressemeddelelse På Danmarks Vindmølleforening årsmøde lørdag gjorde formand Kristian Jakobsen status over et år, hvor dansk energipolitik tabte momentum. Helt nødvendige initiativer druknede i politiske drillerier og mange udokumenterede påstande. Men det var fremtiden for vindkraften, der fyldte mest i formandens beretning. Status på vindkraften i dagens Danmark er i følge Kristian Jakobsen, at: Aktivitetsniveauet i mange kommuner er faldet i takt med at kommunevalget rykker nærmere. Kun 14 af landets 98 kommuner stillede møller op i 2016. Den længe ventede helbredsundersøgelse, som Christiansborg bestilte fra Kræftens Bekæmpelse, er forsinket, og der hersker tvivl om, hvorvidt den overhovedet vil indeholde konkrete konklusioner og anbefalinger. Undersøgelsen er dog langt fra så forsinket som den skatte- og afgiftsanalyse der blev aftalt mellem …