Landvind på historisk lav pris

Stine Leth-Nissen Nyheder, Pressemeddelse

Landvind blev den store vinder ved det teknologineutrale udbud, som netop er blevet afgjort af Energistyrelsen. Udbuddet er det første af sin art i Danmark, og de lave vinderpriser betyder, at tilskuddet til landvind er faldet med 84 procent i forhold til den tidligere tilskudsordning  Tre projekter med landvindmøller og tre solprojekter løb med sejren i det netop afgjorte udbud i Danmark. Vinden vil udgøre 83 procent af elproduktionen fra udbudsrunden, da en megawatt vind producerer cirka tre gange så meget el som en megawatt sol. “I dag skriver vi energihistorie i Danmark,” siger Jan Hylleberg, der er administrerende direktør for Vindmølleindustrien. Og Henrik Vinther, direktør for Danmarks Vindmølleforening, påpeger, at Danmark med disse prisfald endnu en gang fastslår sin …

Landvind kan udbygges mere

Søren Klinge Høringssvar

Danmarks Vindmølleforening har sammen med Vindmølleindustrien kommenteret det forslag til forudsætninger for fremtidens energiplan, som Energistyrelsen har udsendt. Her fortæller de om forudsætningerne for fremtidens udvikling, på land og på vand. Og ifølge de to organisationer har Energistyrelsen blandt andet fastlagt et potentiale for udbygning, som er lavere end de mellem 6,8 og 8,5 GW, som  styrelsens egne beregninger af frentidens mulige udbygning kalder på.  Danmarks Vindmølleforening har sammen med Vindmølleindustrien indsendt et høringssvar til Energistyrelsen. Her kritiserer de blandt andet nogle af de forudsætninger for fremtidens opbygning af på land, som styrelsen lægger frem i sine forudsætninger. “Vi finder det problematisk, at en landvindkapacitet på omkring 5 GW i udkast til analyseforudsætninger præsenteres som om mulig udbygning, med henvisning …

Efter hedebølgen Vinden sikrede elforsyningen – højere afregning på vej

Christian Kjær Ledere

Leder i Naturlig Energi, september/oktober 2018 Den nærmest uendelige sommer 2018 blev en trist affære vindmæssigt. Ganske vist steg afregningspriserne for vindproduceret el; til gengæld lagde vinden sig (se side 30-31). Ikke desto mindre viste vindmøllerne deres pålidelighed som den dominerende leverandør med mere el, end kul, gas, sol og biomasse tilsammen sørgede for. Elmarkedet kvitterer også i den kommende tid med god afregningspriser for vindproduceret el. De østdanske vindmølleejere kan se frem til en god september måned, da forwardprisen for afregning af vindmøllestrøm allerde før september slog rekord med 45,64 øre/kWh. I juli måned lå den gennemsnitlige afregningspris for vindenergi i Østdanmark på 39 øre/kWh. Det skyldes bl.a., at et kabel fra Sjælland til Tyskland er ude af drift …

Paradoksal lov om loft for landmøller

Christian Kjær Nyheder, Pressemeddelse

Ordning, der skal begrænse antallet af vindmøller på land, kommer til at spænde ben for nedtagningen af møller. Men alternativet havde været værre… Kort før sommerferien indgik samtlige partier i Folketinget en ny Energiaftale. Der er fuld enighed om et mål for vedvarende energi på godt 55 pct. og en andel af vedvarende energi i elforbruget på over 100 pct. inden 2030. Det er en bemærkelsesværdig bedrift, og Folketingets partier fortjener ros for et enstemmigt og flot kompromis. Der sneg sig dog en enkelt torn ind i aftalen. Under forhandlingerne stillede Dansk Folkeparti krav om et fuldstændig stop for opførelse af nye vindmøller på land. Forslaget blev fejet af bordet af de øvrige partier, men et kompromis, der sætter et …

Nye udbud for vedvarende energi giver stabilitet – men der er lang vej endnu

Christian Kjær Nyheder

Forud for den længe ventede offentliggørelse af en ny energiaftale for perioden 2020 til 2030 vil regeringen ifølge flere medier foreslå, at der afholdes nye teknologineutrale udbud for vedvarende energi i perioden 2020-2024. For to dage siden annoncerede regeringen et udbud af en 800 MW havmøllepark i 2020 eller 2021 til opførelse inden 2027. ”Med forslaget til nye teknologineutrale udbud sender regeringen et yderst positivt signal til markedet. Udmeldingen vil skabe hårdt tiltrængt stabilitet og gennemsigtighed blandt aktørerne på markedet for landvind og kystnære møller, som er klar til at tage konkurrencen op med de øvrige teknologier. Landvind er Danmarks billigste energiteknologi, hvilket vil afspejle sig i buddene, såfremt det lykkes regeringen at skabe effektiv og fair konkurrence. Når det …

Se præsentationer fra Erfa- og informationsdagen 2017

Anders Nyheder

En temadag tilrettelagt specielt for – og af – mølleejere Fredag den 22. september 2017 i Vingsted Løbende erfaringsudveksling mellem møllejere og en kontinuerlig kontakt til foreningens tekniske konsulenter er yderst værdifuld for såvel mølleejere som foreningen. Med god vidensdeling står vi stærkere og den enkelte kan spares for store omkostninger og ærgrelser. Den 22. september 2017 afholdte Danmarks Vindmølleforening erfa-dag for vindmølleejere på Vingsted Hotel- og Konferencecenter. Mødet var velbesøgt med ca. 70 deltagere og oplæg fra serviceafdelingerne hos Vestas, Siemens og Connected Wind Services samt Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller og Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter. Se præsentationen fra Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller her. Se præsentationen fra de tekniske konsulenter her. Se præsentation fra servicefirmaerne her: Vestas Siemens Gamesa Connected Wind …

Ny aftale om udbud i 2018 og 2019

Anders Nyheder

Regeringen indgår smal aftale med Dansk Folkeparti om ny ordning for landvind, åben-dør havvind og solceller Efter et sammenbrud i forhandlingerne i energiforligskredsen i går valgte regeringen at indgå en aftale om en ny ordning med Dansk Folkeparti alene. Sammenbruddet skyldes uenighed om valget af udbudsform, hvor regeringen foretrak sikkerhed for statens budget frem for en fast afregningspris, som anvendes i resten af Europa og ved de succesfulde udbud af havvindmølleparker i Danmark. Regeringen valgte derfor en udbudsform, som ikke anvendes andre steder i Europa. ”Danmarks Vindmølleforening havde naturligvis helst set, at den danske tradition for brede energipolitiske aftaler kunne videreføres. Når det er sagt, har jeg fuld forståelse for, at oppositionen ikke kunne acceptere regeringens forslag. Den foreslåede udbudsmodel …

Den grønne ordning bør bevares

Anders Nyheder

Regeringen forslag om at afskaffe den grønne ordning er en rigtig dårlig idé. Kommunen kan i dag søge om 88.000 kr. pr. opsat MW til lokale natur- og kulturprojekter. Danmarks Vindmølleforening finder afskaffelse af den grønne ordning stærkt problematisk og i direkte modstrid med intentionerne om mest muligt grøn omstilling for pengene. Den grønne ordning blev indført for at fremme lokal accept af vindmøller. Og det er stadig brug for, siger Jens Peter Hansen, energipolitisk senioranalytiker i Danmarks Vindmølleforening. ”Denne grønne ordning er et af midlerne, idet nogle af indtægterne i en vindmølle kanaliseres tilbage til lokalsamfundet.  Det er Danmark Vindmølleforenings klare opfattelse, at midlerne fra den grønne ordning for mange lokalpolitikere er den afgørende forskel mellem et ja eller et nej …