Vindkraft fortsat langt største teknologi trods vindfattig sommer

Søren Klinge Nyheder, Pressemeddelse

De danske vindmøller producerede mere strøm end alle andre energiformer tilsammen i de tre sommermåneder. Vindmøllernes lavere produktion blev opvejet af priser, der var næsten dobbelt så høje som forrige sommer. Det ekstraordinært gode sommervejr har budt på udfordringer for elmarkedet. I juni, juli og august producerede de danske vindmøller hele 16 pct. mindre strøm (2.597 GWh) end i samme periode sidste år (3.103 GWh), ifølge nye tal fra Energinet. Ikke desto mindre producerede de danske vindmøller mere end tre gange så meget strøm som den næststørste elproduktionsteknologi i sommermånederne – de centrale kraftvarmeværker (792 GWh). Kun solcellerne producerede markant mere el denne sommer end sidste år med en fremgang på samlet 33 pct. til 423 TWhi de tre sommermåneder. …

Vindkraften satte ny rekord i 2017

Anders Nyheder

Vindkraften i Danmark satte i 2017 ny rekord med 43 % dækning af elforbruget.  Og på trods af stigende udbud steg prisen endelig. Vindenergiens satte i 2017 ny rekord med 43 % dækning af elforbruget i Danmark. De danske vindmøller producerede i 2017 13,9 TWh, hvilket var ca. 1 TWh mere end i 2016, og næsten på niveau med produktionen på 14,1 TWh i 2015, hvor vindkraften dækkede 42 % af elforbruget. På trods af den stigende produktion i forhold til 2016 var den gennemsnitlige pris for vindmøllestrømmen i Danmark på 20,2 øre/kWh mod 18,7 øre i 2016; altså en stigning på 8 % fra 2016 til 2017. Den gennemsnitlige elpris i Danmark lå sidste år på 22,9 øre/kWh. Afregningen …

September: Årets hidtil højeste afregning for vindmøllestrøm men ringe vind

Anders Nyheder

Den gennemsnitlige afregningspris for vindkraft i Danmark nåede 28 øre/kWh i september. Det er det højeste niveau siden november sidste år, hvor prisen var 28,7 øre/kWh. Til gengæld lå vindkraftproduktionen et stykke under gennemsnittet med et energiindhold på 63 % af en gennemsnitlig måned. September har over de seneste 10 år ligget på 81 %. Vindkraften dækkede 30,8 % af Danmarks elforbrug i september fordelt med 20,9 % i Østdanmark og 37,1 % i Vestdanmark. Over de seneste 12 måneder har de danske vindmøller produceret 14,3 TWh, svarende til 42,1 % af elforbruget. Korrigeret til normalt vindår dækkede vindmøllerne 42,5 % af forbruget. Set over de seneste 12 måneder har vindkraftproduktionen med andre ord ligget tæt på normalen. Der blev …

August bød på lidt sløj vind, uændret pris og nedgang i kapacitet

Anders Nyheder

Vindens energiindhold var på 71 % i august, lidt under gennemsnittet på 76 %. Der blev nedtaget 9 møller på i alt 10,33 MW og opstille 11 nye på i alt 6,49 MW. Altså en stigning i antallet af møller til 6.118 stk., men en nedgang i kapaciteten til 5.294 MW. Vindkraften dækkede i august 35,1 % af elforbruget. Se vindens energiindhold og andre nøgletal for august Se oversigt udbygningen med vindmøller fordelt på størrelse Spotmarkedsprisen for vindkraft lå i gennemsnit på 21,3 øre/kWh i Vestdanmark og 23 øre/kWh i Østdanmark. Se kurver over elpriserne i august her for hhv. Vestdanmark og Østdanmark