Ny ordning for forsøgsmøller udenfor nationale testcentre er åben for ansøgninger

Stine Leth-Nissen Nyheder

Den 2. november åbnede Energistyrelsen for ansøgninger til den nye ordning for forsøgsmøller udenfor de nationale testcentre. Forsøgsvindmøller, der bliver godkendt til ordningen i år, modtager 11 øre/kWh i 20 år. Ordningen er indtil videre kun gældende for 2018 og tildelingen af støtte sker efter ”først-til-mølle-princippet”. Det forventes, at der vil være mulighed for at søge ordningen i 2019, hvor tilskuddet vil være fastsat ud fra gennemsnittet af de vindende bud fra det teknologineutrale udbud, som forventes afsluttet i december 2018. Ordningen er beskrevet i bekendtgørelsen og ansøgningsskemaet kan findes her. Det forventes, at der vil ske en opdatering af bekendtgørelsen i 2019, som giver mulighed for at ansøge om støtte indenfor ordningen i 2019. Se foreningens høringssvar til ordningen …

Overgangsordning for landmølleprojekter træder i kraft

Christian Kjær Nyheder

I dag blev reglerne for overgangsordningen for landvindmølleprojekter offentliggjort af Energistyrelsen. Reglerne kan findes her. Overgangsordningen skal sikre de projekter, som er blevet fanget mellem den tidligere ordning for landvindmøller, som udløb 21. februar, og de nye udbud, som gennemføres i løbet af efteråret. Overgangsordningen har et budget på 40 mio. kr. og retter sig kun mod specifikke projekter, som opfylder kravene i ordningen. Bl.a. må projekterne i ordningen ikke være større end 6 møller, projekterne skal være ramt af en klagesag i Planklagenævnet, som skal være behandlet i løbet af 2017, og projekterne skal ansøge Energistyrelsen om støtte i løbet af efteråret. På samme måde som projekterne i udbudsordningen får projekter i overgangsordningen støtte i 20 år fra tilslutningstidspunktet. …

Gode muligheder for danske projektudviklere i Norge

Anders Nyheder

Danmarks Vindmølleforening afholdte den 8. januar 2018 et seminar i Oslo sammen med den norske vindmølleforening NORWEA om mulighederne for danske projektudviklere i broderlandet mod nord. 10 danske projektudviklere var rejst med Danmarks Vindmølleforening til Norge for at høre om vilkårene for opstilling af vindmøller, herunder planlægningsmæssige udfordringer og økonomien i vindkraften i Norge. Efter udgangen af 2021 skal alle nye vindmøller i Norge etableres uden tilskud. Men på trods af dette var vores norske søsterorganisation fortrøstningsfuld i forhold til vindkraftens fremtid, da landet har gode vindressourcer. De planlægningsmæssige vilkår er desuden noget lempeligere end i Danmark, da der f.eks. ikke er højdebegrænsninger for nye landvindmøller. En række vindmølleprojekter er allerede etableret i Norge på baggrund af udenlandske investeringer og NORWEA opfordrede …

Behov for en reel overgangsordning og undtagelse for mindre, lokale projekter

Anders Nyheder

En række vindmølleprojekter står i øjeblikket med risikoen for at blive fanget i et lovgivningsmæssigt tomrum pga. udflytningsramte klagenævn. En flerårig planproces er afsluttet, aftalerne er på plads og opstillingen bremses kun af langvarige, offentlige behandlingstider. Der er derfor behov for en reel overgangsordning mellem den eksisterende og kommende ordning for disse projekter. En fritagelse for udbud af mindre og lokalt forankrede projekter vil give god mening for en permanent ordning efter 2020. Det vil understøtte arbejdet for en fortsat folkelig opbakning til den grønne omstilling samt sikre et bredere antal aktører på markedet og dermed øget konkurrence. Det er baggrunden for en henvendelse fra Danmarks Vindmølleforening og Landbrug & Fødevarer til minister Lars Chr. Lilleholt. Brev til energi-, forsynings- …

Forslag til ny ordning for landvind uambitiøst og dyrt

Anders Nyheder

I forbindelse med regeringens udspil om en ny ordning for landvind, åben-dør havvind og solceller har Danmarks Vindmølleforening i dag offentliggjort foreningens vurdering af udspillet. Det er positivt, at regeringen efter lang ventetid endelig kommer med et udspil. Den nuværende ordning udløber om et halvt år, og det er nødvendigt med en hurtig afklaring. Danmarks Vindmølleforening mener dog, udspillet fra regeringen er uambitiøst i forhold til målsætningen om et fossilfrit Danmark i 2050. Dertil kommer, at selve udformningen af det foreslåede udbud vil fordyre udbygningen med vedvarende energi unødigt da regeringen vælger at forslå et dyrt udbudsdesign, som intet andet land i Europa anvender. Forslaget vil derfor, hvis det gennemføres, stille Danmark dårligt i konkurrencen med andre energiproducenter i fremtidens indre …

”Vi skriver energipolitisk Danmarkshistorie”

Anders Ledere

Leder i Naturlig Energi, juli 2017 Så skete det! Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt fremlagde endelig regeringens stærkt forsinkede forslag til en reform af støtteordningen for landvind – og for solceller og kystnære møller. De tre teknologier skal nemlig konkurrere med hinanden i en teknologineutral udbudsrunde i hvert af årene 2018 og 2019. ”Vi skriver energipolitisk danmarkshistorie med denne udbudsmodel,” udtalte ministeren, og det har han ret i. For aldrig før er der i Danmark blevet fremlagt så erhvervsfjendtligt, usammenhængende og selvmodsigende et forslag til en fremtidig dansk energipolitik som torsdag den 29. juni 2017. ”Hidtil har det været sådan, at vi fra politisk side har bestemt, hvor meget vedvarende energi vi vil have fra en bestemt teknologi. …

PRESSEMEDDELELSE FRA DANMARKS VINDMØLLE-FORENING

Anders Nyheder, Pressemeddelse

– Regeringens forslag til udbudsmodel for landvind, havmøller og solceller:   Regeringens ambition for den vedvarende energi rammer nyt lavpunkt Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt holdt sit løfte og fremlagde regeringens udspil til ny ordning for landvindmøller inden sommerferien. Den skal afløse den eksisterende ordning, som udløber 21. februar 2018. Ministeren vil gerne have konkurrence mellem sol, landvind og havvind, men konkurrencen bliver ineffektiv og kommer til at foregå på ulige vilkår. Udbygningen bliver dyrere end nødvendigt på grund af udbudsmetoden; Danmark kommer til at gå enegang i Europa med en risikabel model; den finansielle ramme beskæres til et niveau, der kommer til at ligge langt under, hvad staten udbetaler i partistøtte om året; og det danske marked …

Goddag til Planklagenævnet og farvel til Natur- og Miljøklagenævnet

Anders Nyheder

Natur- og Miljøklagenævn er fra 1. februar nedlagt og erstattet af henholdsvis Planklagenævnet og Klagenævnet for natur og miljø. Formålet er at skabe en bedre balance mellem hensynet til vækst og udvikling over for hensynet til natur og miljø. Oprettelsen af et selvstændigt Planklagenævn skal desuden forkorte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, i forhold til den nuværende praksis ved Natur- og Miljøklagenævnet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved Natur- og Miljøklagenævnet var i 2014 190 dage og 182 dage i 2015. Ifølge Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt er måltallet 219 dage i 2016. Målet er, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved planklagenævnet på sigt og varigt kan forkortes til 6 måneder. Af Planklagenævnets egen orientering om sagsforløb mm. fremgår at Planklagenævnet bestræber sig på at afgøre mange af sagerne inden …

Forsøg med radarstyret lysafmærkning

Anders Nyheder

DTU Vindenergi på på testcentret i Østerild har nu endelig fået tilladelse til et forsøg med radarstyring af det hvide markeringslys på møllerne. I stedet for det permanente, hvide markeringslys monteres lavintensive ikke blinkende rødt lys der er tændt hele tiden samt en radarstyring, så det hvide markeringslys slukkes om natten, hvis der ikke er luftfartøjer indenfor en radius af 5.500 meter. Dispensationen, som er givet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, gælder i 5 år. “Vi er glade for at vi nu har fået tilladelsen. De næste 5 år er en prøveperiode, hvor vi skal undersøge effektiviteten af radarovervågningen. Der er sådan set allerede lavet undersøgelser, men vi er ikke bekendt med, at der er lavet registreringer af systemeffektiviteten over …