Årsmøde 17. marts 2018

Anders Nyheder

Tak for sidst! Årsmøde 2018 lørdag den 17. marts 2018  på Vingsted Hotel- og Konferencecenter Tak til de over 200 deltagere og 37 firmastande, der gav livlig snak og hyggelig stemning på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde lørdag den 17. marts i Vingsted Hotel- og Konferencecenter. Medlemmer og firmaer mødtes Antallet af besøgene på firmastandene kulminerede sidst på formiddagen, hvor erfa-møderne var slut. Tak til de 37 firmaer, der støttede op om arrangementet. Se links til firmaerne. Se præsentationerne af firmaerne her Mølleejere mødtes i erfa-grupper Om formiddagen mødtes vindmølleejerne også i erfa-grupper for planlægning af den store erfa-dag for vindmølleejere til efteråret. Se foreningens erfa-grupper Vindmølleprisen Årets vindmøllepris blev på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde overrakt direktør for Energinet, Peder Østermark Andreasen, der har …

Konference: Landvind i en ny virkelighed 21. februar 2017 på Christiansborg

Anders Nyheder

Tirsdag den 21. februar kl. 12.00 – 16.30 på Christiansborg Den 21. februar 2017 er der nøjagtig ét år til pristillægsordningen for nye landvindmøller udløber. I den anledning inviterede Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien og Landbrug & Fødevarer til en politisk konference, der fokuserer på, hvordan fremtiden for landvind tegner sig i Danmark. Prorgram og præsentationer Velkomst Thomas Danielsen (klima- og energiordfører (V) og formand for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg) INGEN PRÆSENTATION Vindenergien mod 2030 Jan Hylleberg, adm. direktør, Vindmølleindustrien Fremtidige rammevilkår for danske landmøller Christian Kjær, direktør, Danmarks Vindmølleforening Landbruget og vindmøller – perspektiver og udfordringer Jens Astrup Madsen, afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer Landvind set fra kommunalt perspektiv Laila Kildesgaard, direktør, Kommunernes Landsforening INGEN PRÆSENTATION En tilskudsreform der leverer varen …

Vindtræf 2017 4. november 2017 hos LM Wind Power i Lunderskov

Anders Nyheder

Lørdag den 4. november 2017 hos LM Wind Power i Lunderskov Fra Lunderskov Møbelfabrik til LM Wind Power Der sidder vinger fra LM Wind Power i en femtedel af verdens vindmøller. • En dansk erhvervshistorie • Nyeste teknologi og materialer • Fremtiden med General Electric Søren Høffer, vice president, sales and marketing Landvind: Potentiale og udnyttelse Udviklingen i Danmarks landområder, de fremtidige potentialer og muligheder for landvind og udfordringer i samspillet med lokalområde, plansystem og udbudsprocedurer. Christian Achermann, landskabsplanlægger, Urland Status på kommunernes planlægning • Regeringens planlægningsudvalg. • De fire VE-ordninger. • De sociale mediers rolle – udfordring og muligheder. • Den fremtidige planlægningsproces. Anton Gammelgaard, konsulent, VidenOmVind, og Jens Peter Hansen, energipolitisk/økonomisk konsulent, Danmarks Vindmølleforening Resultater af skatte- og …

Erfa- og informationsdag for vindmølleejere 22. september 2017

Anders Nyheder

Erfa- og informationsmøde  for mølleejere En temadag tilrettelagt specielt for – og af – mølleejere Fredag den 22. september 2017 i Vingsted Løbende erfaringsudveksling mellem møllejere og en kontinuerlig kontakt til foreningens tekniske konsulenter er yderst værdifuld for såvel mølleejere som foreningen. Med god vidensdeling står vi stærkere og den enkelte kan spares for store omkostninger og ærgrelser. Den 22. september 2017 afholdte Danmarks Vindmølleforening erfa-dag for vindmølleejere på Vingsted Hotel- og Konferencecenter. Mødet var velbesøgt med ca. 70 deltagere og oplæg fra serviceafdelingerne hos Vestas, Siemens og Connected Wind Services samt Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller og Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter. Se præsentationen fra Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller her. Se præsentationen fra de tekniske konsulenter her. Se præsentation fra servicefirmaerne her: …

Temadag: Lagring og brug af egen el fra vindmøller 1. september 2017 i Fredericia

Anders Nyheder

Lagring og brug af egen el fra vindmøller Temadag om muligheder i fremtiden Fredag den 1. september 2017 kl. 10-16 i Messe C, Fredericia. Her følger redaktør af Naturlig Energi, Torgny Møllers, referat fra dagen: Muligheden for brug af egen el størst for samfundet Vindkraft sikrer i dag 42% af elforsyningen, men vi skal længere op og her gør afgiftssystemet biomasse afgiftsfri og lægger store afgifter på el, konstaterede direktør Christian Kjær i sin velkomst til Danmarks Vindmølleforenings temadag om lagring og brug af egen el fra vindmøller. Han noterede med tilfredshed, at de længe ventede afgiftsanalyser nu er lagt frem, og at fagfolk og politikere alle er enige om, at afgifterne er skævvredne – selv  energiministeren – men hvis …

Årsmøde 25. marts 2017

Anders Nyheder

Lørdag den 25. marts 2017  på Vingsted Hotel- og Konferencecenter         Tak til de knap 300 deltagere og 56 firmastande, der gav livlig snak og hyggelig stemning på Danmarks Vindmølleforenings årsmøde lørdag den 25. marts Vingsted Hotel- og Konferencecenter. Medlemmer og firmaer mødtes Antallet af besøgene på firmastandene kulminerede sidst på formiddagen, hvor erfa-møderne var slut. Tak til de 56 firmaer, der støttede op om arrangementet! Mølleejere mødtes i erfa-grupper Om formiddagen mødtes vindmølleejerne også i erfa-grupper for planlægning af den store erfa-dag for vindmølleejere fredag den 22. september. Se alle foreningens erfa-grupper. Vindmølleprisen Vindmølleprisen blev overrakt til Vindmøllepris til foreningens afgåede direktør Asbjørn Bjerre for en enestående, ihærdig indsats for vindkraften og for Danmarks Vindmølleforening. Se de tidligere …

Vindtræf 2016 5. november 2016 hos Siemens i Brande

Anders Nyheder

Lørdag den 5. november 2016 hos Siemens i Brande De nye vindmøller Lagring af energi Hvordan får vindmøllestrømmen værdi? Præsentationer fra dagen: Innovation og industrialisering Per Hessellund Lauritsen, Head of IPM, Siemens Wind Power Effektiv integration af  store mængder vindenergi Henrik Stiesdal, fhv. teknologichef, Siemens Wind Power Vi kan flyve på vindkraft, hvis vi lagrer den Hans-Åge Nielsen, chefkonsulent, Energinet.dk Gaslager A/S Vindkraftens rolle i fremtidens energisystem Poul Erik Morthorst, professor, afdelingsleder, Systemanalyser, DTU. Medlem af Klimarådet og af bestyrelsen for Energinet.dk Vindkraften i dansk energipolitik Kasper Wrang, kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Hvilke beslutninger venter på de danske politikere? Andreas Steenberg, klima- og energiordfører (RV) Thomas Danielsen, klima- og energiordfører (V) og formand for Folketingets energi-, forsynings- og klimaudvalg …

Temadag: Vindkraftens værdi 13. oktober 2016 i Fredericia

Anders Nyheder

Torsdag den 13. oktober 2016 i Frederica Afregningen for vindmøllestrøm er helt i bund. I perioder under vindmøllens driftsomkostninger. Den stadigt større afstand mellem elforbrugerens pris for en kWh, og den afregning vindmølleejeren modtager, kan ses som et udtryk for manglende integration af vindmøllestrømmen. Vil problemet vokse i takt med, at vi får stadig større mængder vindkraft i fremtiden? Er vindmøllerne hinandens værste fjende? Er årsagen, at elmarkedet er indrettet på verden af i går? Og at politikerne sidder på hænderne og ikke tør tage beslutninger? Vil det blive stadigt mere almindeligt, at vindmøller må standses, når de producerer mest og billigst? Er der en økonomisk og ressourcemæssig god begrundelse for at vind-mølleejere kan tjene mere ved at standse møllerne …

Erfa- og informationsdag for vindmølleejere 23. september 2016

Anders Nyheder

En temadag tilrettelagt specielt for – og af – mølleejere Fredag den 23. september 2016 i Vingsted Præsentationer fra dagen: Vindmøllers levetid Alle møller skal ved det 20. år (designlevetiden) have en ekstra inspektion. I forbindelse med denne lovpligtige inspektion vurderes bl.a. vindmøllers strukturelle dele. Hør hvad du kan bruge inspektionen til. Peggy Friis, chefkonsulent, DTU Tilpasning af forsikringer Den rigtige forsikring er et mix af det rigtige indhold til den rigtige pris. Har du kikket dine forsikringer efter for nylig? Michael Andersen, forsikringsrådgiver, Dansø Forsikringsmæglere OEM-aftaler Hør om faldgruberne i service- og OEMaftaler. Eksempler på uheldige formuleringer og deres konsekvenser. Ved du, hvad der står i din aftale? Elvir Mesanovic, advokat, Advokatkompagniet Tilsyn, vedligeholdelse og tilfredshed med service Opgradering af …

Temadag om husstandsmøller 9. september 2016 i Fredericia

Anders Nyheder

Fredag den 9. september 2016  i Messe C, Fredericia. De nye regler for støtte til husstandsvindmøller Louise Rønne Christensen, sektionschef, Energinet.dk Nyt fra Energistyrelsens Godkendelsessekretariat  for Vindmøller Peggy Friis, chefkonsulent, DTU Vindenergi Nyt fra den tekniske front Nye husstandsvindmøller, vinterens havarier og problemer med de nye elektroniske elmålere. Strange Skriver, teknisk konsulent, Danmarks Vindmølleforening Sådan kan man regne på husstandsmøller Sådan kan du analysere produktionen af din eksisterende mølle. Det nye beregningsværktøj til husstandsvindmøller ”myWindTurbine.com” præsenteres. Morten Thøgersen, leder af Vindenergiafdelingen, EMD International A/S og Andreas Bechman, seniorforsker, DTU Vindenergi Drift og vedligeholdelse Kim Bilskov, Cirkel Energi Thomas Poulsen, TP-mølleservice (ingen præsentation) Leif Pinholt, THYmøllen (ingen præsentation) Testcenter for husstandsvindmøller Fortid, nutid og fremtid. Tonny Brink, Nordisk Folkecenter for Vedvarende …