Fastpriskontrakter er den hurtigste vej til at udfase støtte

Anders Nyheder

En ny udbudsordning for landvind baseret på fastpriskontrakter, såkaldte CfDer, vil kunne bidrage til at udfase støtten til landvind langt tidligere end en ordning baseret på pristillæg, viser en ny analyse af Danmarks Vindmølleforening. Fastpriskontrakter anvendes i dag til udbud af danske havvindmøller mens faste pristillæg anvendes til landvindmøller under den eksisterende støtteordning, som udløber den 21. februar 2018. Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har bebudet, at regeringen arbejder på at have et udkast til en ny ordning for landvind klar inden sommerferien. ”Landvind er Danmarks billigste teknologi til elproduktion, og derfor vil landvind også være den første til at kunne klare sig uden støtte. Danmarks Vindmølleforenings analyse viser, at det er politisk muligt at fremskynde udfasningen af …

Ministersvar om moderniserings- og overgangsordning

Anders Nyheder

I forbindelse med den kommende reform af ordningen for landvind er der kommet to svar fra ministeren på spørgsmål omkring tolkningen af EU’s statsstøtteregler i forhold til en eventuel moderniseringsordning for eksisterende vindmøller og en overgangsordning for igangværende projekter. Ministersvar om moderniseringsordning Pia Olsen Dyhr har i spørgsmål nr. 252 i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget spurgt ministeren om han vurderer, at det vil være muligt at indføre en moderniseringsordning, som kunne tildele ny støtte til eksisterende vindmøller, der bliver levetidsforlænget og får udskiftet hovedkomponenter, som f.eks. gearkassen. Ministeren svarer den 21. april, at hovedreglen i EU-kommissionens retningslinjer for statsstøtte er, at støtte kun kan tildeles til anlæg, som endnu ikke er fuldt afskrevne efter de almindelige regnskabsmæssige regler. Derudover svarer …

Drøm, virkelighed og mareridt

Anders Ledere

Leder i Naturlig Energi, februar 2017 Ligesom i 2014 og i 2015 blev der sat global varmerekord sidste år. Verden er nu 1,3 grader varmere end før industrialiseringen, så der er mere end nogensinde brug for teknologier, der kan opstilles hurtigt og levere energi til konkurrencedygtige priser. Og er der noget, der står klart efter 2016, så er det at vindkraften – både til havs og på land – nu definitivt har udkonkurreret fossile brændsler på prisen. De seneste bud på kystnære møller og havmølleparken Kriegers Flak er 20-30 procent dyrere end el produceret på nye landmøller under den eksisterende ordning med et pristillæg på 25 øre i de første 6-7 år af møllens levetid. Begge vindmølleteknologier er imidlertid nu definitivt billigere …