Kulde gav 25-30 % højere priser på vindmøllestrøm

Anders Nyheder

Vinterens noget sene kuldeperioden i slutningen af februar og starten af marts fik en meget positiv effekt for de danske vindmølleejere, da det kolde vejr kombineret med en stærk vind fra øst, gav både høje elpriser og høj produktion på de danske vindmøller. På Sjælland var der i februar de højeste afregningspriser siden november 2016, da den gennemsnitlige pris for vindmøllestrøm i februar 2018 var 26,9 øre/kWh. Dette var en stigning på 30 % i forhold til den gennemsnitlige afregning for januar. De højere priser for vindmøllestrømmen skyldes et højt elforbrug til elvarme i det øvrige Skandinavien pga. de lave temperaturer. Det østdanske elmarked eksporterede derfor store mængder energi til Sverige. I Vestdanmark var den gennemsnitlige afregning for vindenergi i …

Panik før lukketid gav bedste år siden 2013 for opstilling af vindmøller i Danmark

Anders Pressemeddelse

Over halvdelen af den danske elproduktion var vindkraft i 2017. Der blev i 2017 opstillet 104 vindmøller med en samlet kapacitet på 370 MW. 170 vindmøller med en samlet kapacitet på 98 MW nedtaget. Havmøller udgjorde blot 28 MW (4 møller) af udbygningen. De fire havmøller blev stillet op i Thisted Kommune. Bortset fra disse er der ikke bygget nye havmøller i Danmark siden 2013. “Den danske vindmøllebranche har haft nogle travle måneder, ikke mindst i december hvor 186 megawatt – mere end halvdelen af årets kapacitet – blev opstillet. Til gengæld får de nu en ufrivillig pause på et par år. Om to uger udløber de eksisterende rammevilkår for opstilling af vindmøller på land i Danmark. Opstillingen af vindmøller …

Én vindmølle kan redde 10 liv

Anders Nyheder

Der kan årligt spares 13 menneskeliv og gøres en samfundsøkonomisk god forretning, såfremt varmen fra 20.000 brændeovne i København og Frederiksberg kommuner blev erstattet med el-varme fra vindmøller. Det er det første, vi gør, når vi bliver født, og det sidste vi gør, når vi skal herfra. Vi trækker vejret. Det er derfor ikke uvæsentligt, hvilken kvalitet den luft, vi får ned i lungerne, har. Luftforurening påvirker vores helbred og fører bl.a. til hjerte-kar-sygdomme, astma og lungekræft. Brændeovne er indbegrebet af hygge og er en billig varmekilde, såfremt der anvendes træ fra private haver, læhegn og lignende.  Elvarme er pga. afgifter en dyr opvarmningsform, men er den  billigste måde at producere strøm. En række kommuner afslår for tiden af give …

Vindkraften satte ny rekord i 2017

Anders Nyheder

Vindkraften i Danmark satte i 2017 ny rekord med 43 % dækning af elforbruget.  Og på trods af stigende udbud steg prisen endelig. Vindenergiens satte i 2017 ny rekord med 43 % dækning af elforbruget i Danmark. De danske vindmøller producerede i 2017 13,9 TWh, hvilket var ca. 1 TWh mere end i 2016, og næsten på niveau med produktionen på 14,1 TWh i 2015, hvor vindkraften dækkede 42 % af elforbruget. På trods af den stigende produktion i forhold til 2016 var den gennemsnitlige pris for vindmøllestrømmen i Danmark på 20,2 øre/kWh mod 18,7 øre i 2016; altså en stigning på 8 % fra 2016 til 2017. Den gennemsnitlige elpris i Danmark lå sidste år på 22,9 øre/kWh. Afregningen …

Danmark har 70 % vedvarende energi i stikkontakten om fem år

Anders Nyheder

Af Torgny Møller Danmark vil om fem år være verdens førende nation, når det gælder om at dække sit elforbrug med vedvarende energi. I 2022 vil Danmarks dækningsgrad nå op på 70 %. Det er mere end dobbelt så meget som Irlands forventede 35 % og de 25 % af elforbruget, som forudses VE-dækket i Spanien, Tyskland og Storbritannien. Det fremgår af en ny rapport fra Det Internationale Energiagentur, ”Renewables 2017: A new era for solar power”. IEA bygger sin globale prognose på udviklingen i 2016: To tredjedele af al ny el-kapacitet var baseret på vedvarende energi, som nu er verdens hurtigst voksende energikilde. Sidste år blev installeret mere VE end ny kulkraft, og de næste fem år ventes VE-kapaciteten at …

Nu kan det danske elsystem køre 100 % på vedvarende energi

Anders Nyheder

Denne sommer har Energinet.dk drevet elsystemet uden hjælp fra de store, centrale kraftværker. Danmark bliver dermed et af de første lande i verden, der kan køre et elnet udelukkende på vedvarende energi. Det betyder også en mere velfungerende konkurrence og højere elpriser for de danske vindmølleejere i sommermånederne. Forsyningssikkerheden i det danske elsystem har historisk altid været afhængig af de store centrale kraftværker til at sikre egenskaber som spændingsregulering og systembærende egenskaber. Dette har betydet, at man i Danmark, som i mange andre europæiske lande, har måttet tvangskøre store centrale kraftværker i perioder, hvor elmarkedet eller varmebehov ikke berettigede kørsel med de store kraftværker, typisk i sommermånederne. Omkostningerne til dette har i forskellige år udgjort trecifrede millionbeløb, som blev betalt af …

PRESSEMEDDELELSE FRA DANMARKS VINDMØLLE-FORENING

Anders Nyheder, Pressemeddelse

– Regeringens forslag til udbudsmodel for landvind, havmøller og solceller:   Regeringens ambition for den vedvarende energi rammer nyt lavpunkt Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt holdt sit løfte og fremlagde regeringens udspil til ny ordning for landvindmøller inden sommerferien. Den skal afløse den eksisterende ordning, som udløber 21. februar 2018. Ministeren vil gerne have konkurrence mellem sol, landvind og havvind, men konkurrencen bliver ineffektiv og kommer til at foregå på ulige vilkår. Udbygningen bliver dyrere end nødvendigt på grund af udbudsmetoden; Danmark kommer til at gå enegang i Europa med en risikabel model; den finansielle ramme beskæres til et niveau, der kommer til at ligge langt under, hvad staten udbetaler i partistøtte om året; og det danske marked …

Ny aftale øger eksportkapacitet mod Tyskland

Anders Nyheder

Efter at forbindelsen mellem Jylland og Tyskland i en årrække har været begrænset af flaskehalsproblemer i det tyske net, er de danske og tyske myndigheder blevet enige om at sikre en minimumskapacitet i de kommende år. Det skal give mulighed for at eksportere strøm fra det danske til det tyske marked, når elprisen er lavest i Danmark. Aftalen er indgået mellem det danske og det tyske energiministerium, og baggrunden for aftalen er, at forbindelsen mellem Jylland og Tyskland har været begrænset af interne problemer i det tyske net, hvilket har medført, at det stort set ikke har været muligt for danske elproducenter at eksportere strøm til Tyskland. Med aftalen vil myndighederne i fællesskab sikre en større kapacitet på handelsforbindelsen og …