Tyskland vil åbne for udenlandske bud på vindkraft

Anders Nyheder

Den tyske regering har besluttet at åbne for at udenlandske projekter kan byde på fremtidige tyske udbud af vedvarende energi – de såkalde tværnationale udbud.

Fremover vil udenlandske vindmølleopstillere kunne byde på 5 % af den årligt installerede kapacitet af vedvarende energi. Med en forventet udbygning på over 11.000 MW landvind frem til 2020, svarer det til over 500 MW eller investeringer i landmøller i omegnen af 3,5 milliarder kr. over de kommende fire år, som danske virksomheder kan byde ind på. Dertil kommer, at Tyskland forventer at udbyde 1.000 MW havmøller i 2020/21 og 700 MW årligt efter 2023.

Tre krav skal dog opfyldes, før markedsåbningen reelt kan realiseres. Der skal laves en aftale mellem de to lande; vindmøllerne skal opstilles i lande, hvor strømmen rent fysisk kan sendes til Tyskland; og det andet land skal åbne markedet tilsvarende.

“Integrationen af de europæiske energimarkeder går for trægt. Derfor er det glædeligt, at Tyskland arbejder på at åbne det europæiske marked for vindkraft og anden vedvarende energi.”, siger direktør i Danmarks Vindmølleforening Christian Kjær, der mener, Danmark bør følge Tysklands eksempel. ”De danske virksomheder vil kunne bidrage til de ambitiøse tyske målsætninger med danske projekter og investeringer og arbejdspladser på denne side af grænsen. Ministeren bør derfor undersøge mulighederne for at indgå en aftale med Tyskland. Jeg håber, ministeren deler Tysklands ambition om øget grænseoverskridende handel med energi i Europa.”

Kabinett verabschiedet Novelle der Grenzüberschreitenden Erneuerbare-Energien-Verordnung, pressemeddelelse fra det tyske erhvervs- og energiministerium, 14. juni 2017

Læs også...