Vestas-mølle brændte ned

Stine Leth-Nissen Nyheder

Mølle ved Sørvad syd for Holstebro udbrændte i nytårsstormen

En 70 meter høj ældre Vestas-mølle udbrændte under stormen Nytårsdag og satte ild til en staldbygning ved en ubeboet landbrugsejendom i Sørvad syd for Holstebro. Ingen kom til skade.

Branden tog fat i møllehatten og bredte sig til vingerne. Ilden i en møllevinge endte med at vingen faldt ned i en staldbygning tæt ved møllen og demonstrerede påny en risikoen ved placering af vindmøller tæt ved bygninger.

Den brændte vinge satte ild til halm i stalden, hvor der befandt sig 30-40 tyrekalve. Den kraftige vind gav imidlertid gennemtræk, så kalvene kunne samle sig i den ene ende af stalden, og brandvæsenet kunne begrænse ilden og holde ild og røg væk fra dyrere, til de kunne komme uskadte ud.

Vanskeligt at stoppe brand

Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller, som driftsuheld skal indrapporteres til, har endnu ikke modtaget rapport om branden, som Vestas har bebudet at ville undersøge årsagen til.

Der er tidligere forekommet brande i vindmøller, ofte i forbindelse med kraftig vind. Når ilden begynder i møllehatten, hvor en stor oliebeholdning gerne kan nære branden, har det på grund af højden som regel vist sig umuligt for brandvæsenet at gøre andet end sikre sig, at bygninger tæt ved møllen ikke brænder, og derudover at afvente at møllen brænder ud.

Af Torgny Møller

Læs også...