Over halvdelen af dansk elproduktion var vindkraft i 2017

Den danske vindmøllebranche var i 2017 præget nogle travle måneder, ikke mindst i december hvor 186 megawatt - mere end halvdelen af årets kapacitet - blev opstillet. Herunder er vist nøgletal for aktiviteten i 2017 samt status ultimo 2017. Se supplerende figurer under teksten.

AKTIVITET

 • Opstillet 104 vindmøller med en samlet kapacitet på 370 MW – heraf 4 havvindmøller (98 MW).
 • Nedtaget 170 vindmøller med en samlet kapacitet på 98 MW
 • Der blev opstillet møller i 18 af landets 98 kommuner og flest i Lolland (26 møller / 93 MW), Ringkøbing-Skjern (17 møller / 61 MW) og Hjørring (11 møller / 39 MW) kommuner.
 • Der blev opsat 107 husstandsmøller (<25 kV) med en samlet kapacitet på 1 MW , mens 4 møller (53 kW) blev nedtaget.

Kilder: Energistyrelsen, Energinet og EMD A/S

STATUS

 • Ultimo 2017 var der 4.211 MW landvindmøller og 1.292 MW havvindmøller – en nettotilvækst på 274 MW
 • Der var 4.178 landmøller og 508 havmøller

PRODUKTION

 • 14,7 TWh elektricitet svarende til 43,4 % af det danske forbrug af strøm på 33,9 TWh heraf
 • 9,6 TWh blev produceret af landmøller svarende til 28,2 % af Danmarks elforbrug
 • 5,2 TWh af havmøller svarende til 15,2 % af forbruget.
 • 50,1 % af dansk elproduktion kom fra vindmøller (32,5 % på land og 17,6 % på havet) mens
 • 13,8% af blev dækket med importeret strøm.
 • Kulkraft stod for 22,2 % af dansk elproduktion, biobrændsler 12,5 %, gas 7,4% og sol 2,7 %.

ØKONOMI

 • Den gennemsnitlige pris, som vindenergien blev afsat til i elmarkedet, lå på 20,2 øre/kWh, hvilket svarer til et niveau 12 % lavere end det generelle prisniveau i elmarkedet.

 • Figur 1 - Antal møller opstillet årligt
 • Figur 2 - Årlig opstillet vindmøllekapacitet i Danmark 2017 (MW)
 • Figur 3 - Total antal møller i Danmark
 • Figur 4 - Dansk elproduktions sammensætning fordelt på brændsler
 • Figur 5 - Elforbrugets sammensætning fordelt på brændsler
 • Figur 6 - Antal vindmøller og vindandel i % af dansk elforbrug 2017
 • Figur 7 - Vindmøllekapacitet (MW) opstillet i 2017 fordelt på kommuner
 • Figur 8 - Antal vindmøller opstillet i 2017 fordelt på kommuner
 • Figur 9 - Vindenergiens andel af forbruget
 • Figur 10 - Husstandsmøller i Danmark - samlet antal og MW installeret effekt
 • 2017_Afregning_for_vindenergi