Udviklingen i spotspriser og pristillæg over år og time for time

Disse månedsoversigter indeholder bl.a.grafer visende spotpriser under 26 øre/kW, mellem 26 og 36 øre og over 36 øre/kW. Endvidere hvordan spotprisen bevægede sig i forhold til vindmøllernes produktion. Der er også data for spotpriser for henholdsvis central, decental og vindmølleproduceret el med data (årsværdier) tilbage til 2002.

El markedet netop nu