Vindens energiindhold beregnes måned for måned nationalt og lokalt.

Naturlig Energis vindindeks rækker helt tilbage til 1979. Frem til december 2003 er vindindekset baseret på mange vindmølleejeres indrapportering af den faktiske energiproduktion. Fra december 2003 blev det muligt at hente produktionstal for alle nettilsluttede møller i Danmark i Energistyrelsens stamdataregister. Disse produktionstal samt bl.a. vindhastighedsmålinger ligger nu til grund for beregningen af vindens energiindhold.

Tallene bringes hver måned i Naturlig Energi.

Beregn vindens energiindhold for en selvvalgt periode - klik her.

Image