Image

Hvor kommer strømmen fra?

Energinet.dk udarbejder forskellige opgørelser og deklarationer, som siger noget om, hvor strømmen kommer fra, når vi i Danmark tænder for stikkontakten.

Man kan ikke skelne mellem elektroner fra vind, kulkraft eller atomkraftværker, men Energinet laver hvert år en beregning af hvor strømmen fysisk kommer fra – som et gennemsnit over et helt år. Opgørelsen er lavet ud fra al indenlandsk produktion og forbrug samt den import og eksport, der time for time sker henover året.

Beregningerne findes i Energinet.dks Miljødeklaration her

Miljødeklarationen for 2014 viste bl.a., at 35 % af strømmen i de danske stikkontakter, i gennemsnit kommer fra vindkraft, 10 % fra vandkraft og 3 % fra atomkraft, mens kul og brunkul står for 30 %.

Hvor kommer strømmen i stikkontakten fra

Kilde: Energinet.dk

Miljødeklarationen må ikke forveksles med en anden opgørelse, en ”Generel deklaration”, som Energinet også laver. Den generelle deklaration er en regnskabsteknisk deklaration, der ikke siger noget om den strøm, som fysisk kommer ud af stikkontakten, men er baseret på markedet for grønne certifikater.