Vindkraft fortsat langt største teknologi trods vindfattig sommer

Søren Klinge Nyheder, Pressemeddelse

De danske vindmøller producerede mere strøm end alle andre energiformer tilsammen i de tre sommermåneder. Vindmøllernes lavere produktion blev opvejet af priser, der var næsten dobbelt så høje som forrige sommer.

Det ekstraordinært gode sommervejr har budt på udfordringer for elmarkedet. I juni, juli og august producerede de danske vindmøller hele 16 pct. mindre strøm (2.597 GWh) end i samme periode sidste år (3.103 GWh), ifølge nye tal fra Energinet. Ikke desto mindre producerede de danske vindmøller mere end tre gange så meget strøm som den næststørste elproduktionsteknologi i sommermånederne – de centrale kraftvarmeværker (792 GWh). Kun solcellerne producerede markant mere el denne sommer end sidste år med en fremgang på samlet 33 pct. til 423 TWhi de tre sommermåneder.

Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger: ”Uanset vejret er det danske elmarked domineret af vindenergi. Selv i denne vindfattige sommer har vindmøllerne produceret 33 pct. mere strøm end kul, naturgas, sol og biomasse tilsammen. Elmarkedet i Nordeuropa har generelt håndteret udfordringerne med sommervejret flot, og gevinsterne af et mere integreret europæisk marked forbundet over landegrænserne er aldrig blevet bedre tydeliggjort end i denne sommer.”

De norske vandmagasiner i bund

Den manglende produktion fra danske vindmøller er blevet erstattet af import primært fra Tyskland og derudover fra det øvrige Norden. De usædvanlige vejrforhold har samlet resulteret i, at spotprisen i Vestdanmark steg fra et niveau omkring 26 øre/kWh i maj til over 41 øre/kWh i august.

Vandmagasinerne i Norge og Sverige har lidt under den manglende nedbør. Alene i de norske vandmagasiner er der lagret 13 TWh mindre energi end på samme tid (uge 36) sidste år, svarende til over en tredjedel af hele Danmarks årlige forbrug af strøm. Det har dog stadig været muligt at importere strøm til det danske marked fra de øvrige nordiske lande. Manglende kølevand til de konventionelle kraftværker i Europa har også bidraget til de højere sommerpriser.

Den lavere produktion af vindkraft blev dog opvejet af, at afregningspriserne for vindenergien på elmarkedet med 39 øre/kWh i august gennemsnitligt ligger 83 pct. højere end i fjor (Vestdanmark).

”De danske vindmølleejere, der fortsat får støtte, bliver ramt på to fronter af det gode sommervejr: en lavere produktion og et nedslag i tilskuddet. Det bliver dog i nogen grad opvejet af at afregningspriserne er næsten dobbelt så høje som sidste år. Derimod vil den store gruppe vindmøller, der producerer el uden tilskud, mærke at de højere elpriser mere end kompenserer for den lavere produktion.”

De gennemsnitlige afregningspriser for vindenergien i juni, juli og august var 36 øre/kWh i Vestdanmark og 37 øre/kWh i Østdanmark, hvor afregningspriserne i de samme måneder sidste år var i gennemsnit 20 øre/kWh i Vestdanmark og 21 øre/kWh i Østdanmark.

 

Se afregningsreglerne for vindmøller i Danmark her.

Læs også...