Vindkraft fortsat langt største teknologi trods vindfattig sommer.

Søren Klinge Pressemeddelse

Figur 1: Elproduktion* i Danmark samlet for juni og juli 2017 og 2018.

Det ekstraordinært gode sommervejr har budt på udfordringer for elmarkedet. I juni og juli producerede de danske vindmøller hele 24 pct. mindre strøm (1.657 GWh) end i samme periode sidste år (2.167 GWh), ifølge nye tal fra Energinet. Ikke desto mindre producerede de danske vindmøller mere end tre gange så meget strøm som den næststørste elproduktionsteknologi i sommermånederne – de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker. Kun solcellerne producerede markant mere el i år end sidste år med en fremgang på samlet 42 % til omkring 314 GWh i juni og juli.

Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger: ”Uanset vejret er det danske elmarked domineret af vindenergi. Selv i denne vindfattige sommer har vindmøllerne produceret mere strøm end kul, gas, sol og biomasse tilsammen. Elmarkedet i Nordeuropa har generelt
håndteret udfordringerne med sommervejret flot,

Figur 2: Nettoudveksling til Norge, Sverige og Tyskland i juni og juli måned 2017 og 2018. Bemærk positivt tal indikerer import.

og gevinsterne af et mere integreret europæisk marked forbundet over landegrænserne er aldrig blevet bedre tydeliggjort end i denne sommer.”

Den manglende produktion fra danske vindmøller er blevet erstattet af import primært fra Tyskland og derudover fra det øvrige Norden. De usædvanlige vejrforhold har samlet resulteret i, at spotprisen i Vestdanmark steg fra et niveau omkring 26 øre/kWh i maj til et niveau omkring 38 øre/kWh i juli.

Vandmagasinerne i Norge og Sverige har lidt under den manglende nedbør, men det har stadigt været muligt at importere strøm til det danske marked fra de øvrige nordiske lande. Konventionelle kraftværker i Europa med problemer med manglende kølevand har også bidraget til de højere priser.

Figur 3: Afregningspriser for vindenergi i Vestdanmark

Den lavere produktion af vindkraft blev dog opvejet af, at afregningspriserne for vindenergien på elmarkedet i gennemsnit ligger 73 pct. højere end i fjor.

”De danske vindmølleejere, der fortsat får støtte, bliver ramt på to fronter af det gode sommervejr: en lavere produktion og et nedslag i tilskuddet. Det bliver dog i nogen grad opvejet af at afregningspriserne er næsten dobbelt så høje som sidste år. Derimod vil den store gruppe vindmøller, der producerer el uden tilskud, mærke at de højere elpriser mere end kompenserer for den lavere produktion.”

De gennemsnitlige afregningspriser for vindenergien i juni og juli måned var 34 øre/kWh i Vestdanmark og 37 øre/kWh i Østdanmark, hvor afregningspriserne i de samme måneder sidste år var i gennemsnit 20 øre/kWh i Vestdanmark og 21 øre/kWh i Østdanmark.

Figur 4: Afregningspriser for vindenergi Østdanmark

* Der tages forbehold for, at produktionsdata ikke er tilgængelig for d. 31. juli 2018 for den centrale og decentrale produktion og solcelleproduktionen.

Datakilde: Energinet og Nord Pool Spot.

 

Læs også...