Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening drøfter sammenlægning i nyt sektorfællesskab

Stine Leth-Nissen Nyheder

Målet er at etablere ny, fælles forening for hele vindsektoren

Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien har sat en proces i gang med henblik på at drøfte etableringen af en mulig fælles forening, der skal repræsentere hele vindsektoren.
Målet med drøftelserne er at styrke vindens stemme yderligere ved at etablere et naturligt samlingspunkt for alle med en interesse i at fremme vindenergi. Drøftelserne sigter mod, at Danmarks Vindmølleforening med sine godt 2.900 medlemmer går sammen med Vindmølleindustriens godt 200 medlemmer, og at der med udgangspunkt heri skabes et nyt sektorfællesskab for hele vindsektoren.
”En sammenlægning vil være til gavn for medlemmerne i begge de nuværende foreninger, der får et markant sektorfællesskab, der er til stede i hele Danmark. Det vil give vindsagen en stærkere stemme, der er forankret i et bredt folkeligt og industrielt fundament, og som er baseret på 40 års historie og erfaring,” siger Kristian Jakobsen, formand for Danmarks Vindmølleforening.

Han bakkes op af Vindmølleindustriens formand:
”Virksomhederne og mølleejerne i vindsektoren konsoliderer sig i stort omfang i disse år, og derfor er det et naturligt skridt for begge foreninger at drøfte et tættere samarbejde. Med et tættere samarbejde vil aktører, som arbejder med vindenergi, få et sektorfælleskab, der endnu bedre kan arbejde for at sikre, at vindenergi er rygraden i Danmarks og verdens grønne omstilling,” siger Mads-Ole Astrupgaard, formand for Vindmølleindustrien.
Med disse drøftelser arbejdes på at sikre, at de tusindvis af vindmølleejere i den danske vindsektor og de godt 33.000 ansatte vil være repræsenteret i ét fællesskab og vil tale med én stemme.

Begge foreningers medlemmer er blevet skriftligt orienteret om forslag og proces den 23. januar. Der er ordinær generalforsamling i de to foreninger 20. og 30. marts, hvor drøftelse af oplægget om sammenlægning og evt. godkendelse vil finde sted.

Læs også...