Investering

Der kan være en miljømæssig motivering i at investere i vindkraft. Men uanset begrundelsen for at købe en vindmølle eller andele i en mølle skal der nødvendigvis være sammenhæng mellem udgifter og indtægter.

Investering i en vindmølle er i princippet som ethvert andet investeringsprojekt med begrænset levetid - det endelige økonomiske resultat kan først gøres op, når projektet er afsluttet. Først da har man fuldstændigt overblik over samtlige udgifter og indtægter.

Indledningsvis skal man vurdere, om investeringen kan betales tilbage, og om gevinsten står i rimeligt forhold til risikoen.

Den vanskelige del af budgetlægningen består i at opstille de rigtige vurderinger af indtægter og omkostninger mange år frem.

Det privatøkonomiske resultat af en vindmølleinvestering påvirkes af følgende forhold: