Driftsøkonomi

Der kan være en miljømæssig motivering i at investere i vindkraft. Men uanset begrundelsen for at købe en vindmølle eller andele i en mølle skal der nødvendigvis være sammenhæng mellem udgifter og indtægter.

Den vanskelige del af budgetlægningen består i at opstille de rigtige vurderinger af indtægter og omkostninger mange år frem.

Det privatøkonomiske resultat af en vindmølleinvestering påvirkes af følgende forhold:

  • Vindforholdene
  • Afregningen for strøm
  • Vindmøllens pris og øvrige etableringsudgifter
  • Finansierings- og skattevilkår
  • Udgifterne til drift og vedligeholdelse
  • Vindmøllens levetid

Driftsomkostninger

Danmarks Vindmølleforening har tidligere løbende fulgt driftsomkostninger for vindmøller. De senere år har det dog været svært at få indberetninger om omkostningerne. De tidligere erfaringer kan ses i faktablad T2 Drift og vedligeholdelse af vindmøller.

Erfaringen viser, at omkostninger til forsikring, service og løbende vedligeholdelses- og udskiftningsomkostninger kan forventes at blive ca. 8,5 øre pr. kWh pr. år som et gennemsnit over 20 år. I den omkostning er der regnet med et gearskift/renovering Et ekstra gearskift vil forøge driftsomkostningerne med ca. 2-2,5 øre pr. produceret kWh som et gennemsnit over 20 år

For et vindmøllelav skal der tillægges 75-100 kr. pr. interessent i omkostninger til afholdelse af møder og udsendelse af materiale til interessenter.

Foreningens konsulenter kan ud fra en konkret sag komme med en vurdering af driftsomkostningerne i en given mølle eller projekt.