Naboskab

Som kommende nabo eller beboer i nærområdet til en moderne vindmølle er du i overført betydning med i frontlinjen, når Danmark omlægger sit energiforbrug væk fra fossile brændsler til en bæredygtig energiforsyning, der har fremtiden for sig. Og hvad enten dit naboskab er helt tæt på eller lidt længere væk fra vindmøllen, har du en særlig interesse i at vide mere om, hvad det indebærer.

Du kan på denne afdeling af hjemmesiden orientere dig om fordele og ulemper ved at der kommer / er vindmøller i dit nærområde.

Se også informationer om fordele og ulemper hos VidenOmVind