Køberetsordning

Køberetsordningen giver dig mulighed for at købe andele i et kommende vindmølleprojekt, hvis du bor i nærheden af det sted, hvor møllerne skal opstilles, eller blot inden for samme kommune. Køberetsordningen forpligter opstillere af nye vindmølleprojekter til at udbyde min. 20 % af projektet til lokale borgere. Opstilleren, som står selv for udbuddet af andelene, men skal overholde en række lovkrav.

Som grundregel kan du gå ud fra, at vindmølleprojekter på land med møller over 25 m, havvindmøller, som etableres uden statsligt udbud, samt nye kystnære havvindmøller er omfattet af køberetsordningen

Hvem kan købe andele?

Det er din alder og bopæl, der afgør, om du kan købe ejerandele i et kommende vindmølleprojekt. For at kunne købe andele skal du være over 18 år og:

  • ENTEN være bopælsregistreret i CPR-registret i en afstand af højest 4,5 km fra opstillingsstedet i den periode, hvor udbuddet afholdes.
  • ELLER være bopælsregistreret i CPR-registret længere væk fra opstillingsstedet end 4,5 km, men i den/de kommune(r), hvori vindmølleprojektet opstilles, i den periode, hvor udbuddet afholdes (når udbuddet vedrører landvindmøller).
  • ELLER være bopælsregistreret i CPR-registret længere væk fra opstillingsstedet end 4,5 km, men i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet, i den periode, hvor udbuddet afholdes (når udbuddet vedrører havvindmøller).

Tilhører du den første gruppe, har du fortrinsret til køb af op til 50 andele. De øvrige grupper har 2.-prioritet til køb af andele.

Hvad koster en andel?

Der er ikke nogen fast andelspris. Andelene skal udbydes til kostpris, og prisen afhænger derfor af de budgetterede omkostninger i forbindelse med etablering og drift af vindmølleprojektet, hvorimod der ikke må indgå nogen fortjeneste til opstilleren.

Hvor mange andele kan jeg købe?

Som udgangspunkt kan du afgive købstilbud på lige så mange andele, du ønsker, ud af det samlede antal udbudte andele. Hvor mange andele, du får tildelt, afhænger dog af, om der er andele nok til at imødekomme alle købsønsker.

Hvis dette ikke er tilfældet, har det betydning, hvilken gruppe af købsberettigede personer, du tilhører, da personer bosiddende inden for 4,5 km fra møllerne har fortrinsret til op til 50 andele.

Se Energistyrelsens faktablad om køberetsordningen

Økonomi

Vindmølleopstilleren skal fremlægge et driftsbudget for projektet. Vær opmærksom på forudsætningerne for budgettet, f.eks. den forventede markedspris for strømmen og drifts- og reparationsomkostninger.

Du kan søge råd omkring økonomi og beskatning hos en revisor eller en af foreningens konsulenter.