Benspænd, verdensmestre og Vindtræf 2018

Stine Leth-Nissen Nyheder

Køb af kul og CO2-kvoter er de to faktorer, der bestemmer elpriserne, fastslog direktør Niels Dupont fra Vindenergi Danmark på årets Vindtræf den 1. november. Og det vil tage lang tid, før vedvarende energi fra f.eks. vind og sol bliver de bestemmende faktorer, mente han.

Med 140 tilmeldte var der stor opmærksomhed om budskaberne på vindtræffet, der denne gang foregik på DTU Vindenergi på Risø og dermed gav vicedirektør Peter Hjuler Jensen lejlighed til at fortælle om en dansk forskning i vindenergi, der er i verdensklasse.

Benspænd for kystnære havmøller

Direktør Knud Erik Andersen fra European Energy advarede politikerne om, at rammevilkårene for investering i havmøller ikke står mål med ambitionerne. I den forbindelse gennemgik han også en række ”benspænd”, som European Energy havde mødt i forbindelse med opstilling af kystnære havvindmøller.

Med Energiaftalen fra 29. juni, der samlede et enstemmigt Folketing, er der ellers lagt op til en stor udbygning af vedvarende energi, som skal have en andel på mindst 100 procent i elforsyningen inden 2030.

Skinner lægges mens de kører

Og Energistyrelsen lægger skinnerne ud, mens de kører, fortalte vicedirektør Janni Torp Kjærsgaard, der gennemgik den lange proces, som styrelsen nu har sat i gang for at kigge på nye regler for bl.a. køberet, værditab og ikke mindst det landmølleloft, der ifølge aftalen skal mere end halvere antallet af vindmøller på land til kun 1850.

Den grænse kan man ikke forvente at se ændret, før der eventuelt eksisterer et andet flertal efter et folketingsvalg, mente energiordfører Christian Poll fra Alternativet. Han understregede, at skiftet til el i hans øjne er det vigtigste i forhold til at imødegå klimaforandringerne. Og at det ikke bør betyde et større forbrug end i dag. Tværtimod.

Direktør i Danmarks Vindmølleforening Christian Kjær blev i den forbindelse citeret for, at elmotorerne er så meget mere effektive, at planerne om en million elbiler i 2030 kan klares med en investering i 85 store havmøller eller 250 landmøller.

Vær med i vedligeholdelsen

Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Steen Andersen berettede om erfaringerne i Teknisk Afdeling, hvor man kan registrere, at den danske vindmøllepark har det godt og sagtens kan leve i 25 – 29 år. Forudsætningen er blandt andet, at ejerne ellers selv tager del i og sikrer en god vedligeholdelse.

Her kan du se eller gense præsentationer fra Vindtræf 2018, der blev afholdt 1. november på DTU Risø