WHO’s støjgrænse er en dårlig hjælp for naboer

Jens Peter Hansen Nyheder

Skal naboer til vindmøller have en ny støjgrænse, sådan som Verdenssundhedsorganisationen WHO har foreslået det i en såkaldt betinget anbefaling? Energipolitisk senioranalytiker Jens Peter Hansen fra Danmarks Vindmøllening har til Altinget forklaret, hvorfor WHO’s støjgrænse er en dårlig hjælp for naboerne, selv om en talskvinde for Naboforeningen LNTK i et indlæg på Altinget går ind for at ændre de danske regler:

“Naboer til store vindmøller har naturligvis krav på den bedst mulige beskyttelse mod støj. Men Henriette Vendelbo, der slår til lyd for, at de danske regler for støj bør følge WHO’s anbefalinger, har ikke tænkt igennem, hvad grænsen vil betyde.

For det første er WHOs anbefaling om 45 dB Lden det, de kalder for en betinget anbefaling. Dvs. at WHO anerkender, at effekten af anbefalingen er mindre sikker på grund af lav kvalitet af evidens for virkning af anbefalingen. At det forholder sig sådan, understreges af, at der i fire  danske og ganske omfattende analyser af eventuelle helbredsmæssige påvirkninger, ikke er fundet bevis på negativ helbredsmæssig påvirkning ved naboskab til vindmøller.

Derudover vil de nuværende støjregler i praksis give naboer en bedre beskyttelse i langt de fleste tilfælde, fordi WHO’s anbefaling ikke sætter noget loft over støjniveauet. Hvis folk udsættes for mere støj i perioder, vil det ifølge WHO anbefalingen ikke være noget problem, blot det opvejes af lavere støj på andre tidspunkter.

Endelig kan Vendelbos forklaring om, at man blot skal lægge 6,7 dB til nuværende grænseværdi på 44 dB for at få Lden værdien ikke lade sig gøre i praksis, fordi det ville kræve, at vinden over 24 timer konstant holder sig på ca. 8 m/s, og at vindretningen konstant er direkte mod nabobeboelsen.

WHO’s betingede anbefaling er et nyttigt udspil, der kan bidrage til udvikling af støjgrænser i lande uden mangeårige erfaringer med vindmøller. De eksisterende danske regler for støj fra vindmøller er særdeles fornuftige og blev for nylig opdateret for at gøre dem tidssvarende. WHO-forslaget vil derfor ikke bidrage til en øget beskyttelse af naboer til vindmøller.”


WHO’s forslag til støjgrænse

Lden værdien, som WHO anbefaler, er et gennemsnit over støjniveauer over døgnets 24 timer med ekstra tillæg i aftentimer og om natten.

Dvs. i et døgn, hvor en svag vind om natten (35-36 dB) tiltager i løbet af dagen, så støjniveauet kommer op på 47-48 dB, inden vinden igen lægger sig lidt om aftenen, vil overholde reglen om max. 45 dB Lden, selv om naboer i 5-6 timer udsættes for mere end 44 dB.

De danske grænseværdier er teoretiske worst-case værdier, der ikke tager hensyn til, at flere vindmøller kan stå i forskellige retninger i forhold til en bolig, selvom der i disse tilfælde aldrig kan være medvind fra alle vindmøllerne i retning mod den samme bolig.