Se teknisk afdelingsproduktblade

Dine tekniske konsulenter

Nu får du lettere ved at vælge, hvilken ydelse fra foreningens tekniske konsulenter, du har brug.

Se teknisk afdelings produktblade med foto-eksempler og priser >>

Find din tekniske konsulent >>

Danmarks Vindmølleforenings temadag om Vindkraftens værdi 13. oktober 2016 i Fredericia

Temadag 13. oktober: Vindkraftens værdi

Hvordan skabes der harmoni mellem vindens værdi og den pris, vindmøllestrømmen afregnes til?

Program og tilmelding her >>


Vindkraftens værdi

Bedre afregning til mølleejerne
Større værdi for samfundet

Følg med i Danmarks Vindmølleforenings arbejde >>

Danmarks Vindmølleforenings temadag om Vindkraftens værdi 13. oktober 2016 i Fredericia

Vindtræf 5. november hos Siemens i Brande

Bl.a. om energilagring og andre måder at øge vindmøllestrømmens værdi. Rundvisning med begrænset deltagerantal.

Program og tilmelding her >>

Her står de nye, store møller

Kort over, hvor I Danmark du finder de nye, store vindmøller

Elproduktion og forbrug

Elproduktion og forbrug

Nye projekter

Vindmølleandele og brugte møller til salg >>

Overvejer du en husstandsmølle >>

Se nye projekter >>

Fakta om vindenergi
Det mener vi

Det mener vi

Ledere, pressemeddelelser, høringssvar, rapporter mm >>

Nyheder

Udadvendt politisk-økonomisk medarbejder søges
(27.9.2016) >>

Energinet.dk: Det påvirker elpriserne i Danmark
(22.9.2016) >>

Overtegnet projekt med 28 MW testmøller i Nissum Bredning realiseres nu
(20.9.2016) >>

Hvor er visionerne? Fokusér på muligheder i stedet for problemer.
Leder i Naturlig Energi, september

(19.9.2016) >>

Energiindholdet i vinden var på 54 % i juni og 66 % i juli
(19.9.2016) >>

Flere nyheder >>